TÜMÖR M2-PK

Kolorektal Kanser Erken TanısıKOLOREKTAL KANSERLER HAKKINDA

Kolorektal kanserler oldukça sık görülen hastalıklar arasında bulunmasına karşın çoğunlukla geç teşhis edilebilirler. Hastalık çoğunlukla 50 ve 70 yaş arası erkek ve kadınları etkiler; ailesel yatkınlığı olanlar “genetik risk taşıyanlar” için bu yaş grubu 35 ten başlatılabilir. Erken teşhis ile, hastalığın tedavi şansı % 100 e yakındır. Bu sebeple tüm çabalar; bu kanser türünü, mümkün olan en erken evrede tespit etmeye yönlendirilmiştir. Son zamanlarda böyle bir test “Tümör M2-PK” testi Schebo- Biotech tarafından geliştirildi ve insanlığın istifadesine sunuldu.

DİĞER TESTLER

 Dışkıda Gizli Kan testi ya da Hemoglobin haptoglobin komplekslerinin tespit edilmesi gibi klasik laboratuar test bulguları, konu ile uğraşan hekimler için çok anlamlı ve yeterli değildi. Dışkıda Gizli Kan testi ile sadece kanama yapan tümörlerin tespiti mümkün olmakta, bu ise toplam vakaların, ortalama % 25-30’una tekabül etmekteydi. O yüzden bu testlere ait pozitif veya negatif sonuçlar, hekime hastalık hakkında değerli bir ipucu veremezdi.

Yeni yöntem ile, erken evrede oluşan kolorektal kanserlerin büyük bir kısmını (tüm vakaların % 85 ni) tespit etmek mümkündür. Bu suretle kolorektal kanserli hastaların tedavi şanslarının anlamlı ölçüde artırabileceği ümit ediliyor. Yeni prosedür, bugünekadar kullanılan ve “Gaitada Gizli Kan” ı belirleme esasına dayalı testlere göre çok daha yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahiptir (%92)

 
Tümör M2-PK Dışkı Testinin Avantajları

 • Kolorektal Kanser Erken Tanısı
 • Kanama yapmayan tümörlerin de belirlenmesi ve 1.5 cm den büyük Polip ve adenom’ların tespiti
 • Kolorektal Kanserli astalarda, uygulanan tedaviye verilen cevabın takibi
 • Girimşimsel vücut içi yöntem olmayışı
 • Bu sahda kullanılan diğer teslere göre çok yüksek spesifite ve hassasiyete sahip olması (%92)
 • Radyoloji-Endoskopi vb gibi diğer konvansiyonel yöntemlerle yapılan incelemelere yardımcı ve tamamlayıcı bir test olarak kullanılabilmesi.

Kimler Tümör M2-PK Testi Yaptırmalıdır
 • Dışkılama düzeninde ani değişiklikler gözlenmesi ve uzun sürekli dışkılama şikayetleri olanlar, (gaz, şişkinlik, kabızlık, ishal, kanamalı ve ağrılı dışkılama)
 • Ani kilo kaybı, iştahsızlık ve halsizlik
 • Ailesel yatkınlaığı olanlar. (birinci derecede yakınlarında kanser tespiti yapılmış olanlar)
Böyle durumlarda gecikmeden doktorunuza başvurunuz !!

 
Tümör M2 – PK GAİTA TARAMA TESTLERİ
 • Dışkılama şikayeti olan 35 yaş üstü kişiler,
 • 50 Yaş üstü “kadın erkek” tüm kişilere
 • yılda bir defa tarama testi olarak uygulanması tavsiye edilir.