SFS - FlorIn Scan -Mikrobiyata Analizi

     

FlorIn Scan - SFS nedir?

 

Kronik diyare, kronik   kabızlık, şişkinlik, gaz, karında kramplar, karaciğerin fazla çalışması, kronik   baş ağrısı, migren, kronik yorgunluk, depresyon, cilt problemleri… Bu gibi   rahatsızlıkların sebebi bağırsaklarda oluşmuş bir tahribat ya da   dengesizlikten kaynaklanabilir. SFS testi ile yapılan kapsamlı bir dışkı   analizi ile bağırsağın tüm işlevleri ve fonksiyonel özellikleri   değerlendirebilir.

 

Test esnasında yapılan işlemler şunlardır:

 

· Aerobik ve anaerobik florayı oluşturan en önemli mikroorganizmalar ve sayıları belirlenir.

 

· Probiyotik flora sayımı yapılır.

 

· İntestinal mikozun   durumu tespit edilir ve sayımı yapılır.

 

· Parazit durumu tespit   edilir ve sayımı yapılır.

 

· pH-değeri ölçülür ve   bağırsak florasının metabolik aktivitesi belirlenir.

 

· Sindirim, hazımsızlık /  kötü emilimin değerlendirilmesi için kas lifleri, nişasta ve yağ gibi   sindirim kalıntıları taranır.

 

· Fekal hemoglobine  bakılarak dışkıda gizli kan durumu belirlenir.

 

· Mukozal bağışıklığın bir parametresi olan Sekretuar IgA belirlenir.

 

· Enflamasyonun temel belirteci olan Kalprotektin belirlenir.

 

· Artan bağırsak geçirgenliğinin (sızdıran bağırsak sendromu) bir belirteci olan alfa 1 antitripsin belirlenlenir.

 

· Ekzokrin pankreas aktivitesinin (sindirim için gerekli enzimlerin) belirteci olarak pankreas elastaz-1 belirlenir.

       

Test sonuçlarının değerlendirilmesi

 

FlorIn Scan - SFS raporu ile bağırsağın   mikrobiyolojik ve mikroekolojik durumu konusunda geniş ve ayrıntılı bilgi   verilir. Ayrıca bağırsağın tekrar dengeli ve işlevini en iyi şekilde yerine   getirmesi için tavsiyeler sunulmaktadır. Doğru beslenme, bağırsağın   düzenlenmesinde çok önemli rol almaktadır. Bu nedenle ayrıntılı beslenme   önerileri de verilir. Kantitatif bağırsak florası, lokal inflamatuar ve immün  tepki analizi, Ocak 2003 tarihinden bu yana rutin bir diagnostik test olarak  yapılmakta olup, Lüksemburg Junglister’de yerleşik Laboratoires Réunis’de ISO 15189 ile sertifikalandırılmaktadır.

 

Bu yeni parametreler gastrointestinal sistemle ilgili kronik hastalıklar ve bağırsak dışı   tutulumların tanısında önemli bir rol oynamaktadır. Çok sayıda patolojide   görülen fekal flora (dysbiosis) bozukluğunun tespit edilmesine olanak sağlarlar.

image19

SFS - FlorIn Scan - İle İlgili Daha Fazla Bilgi

BAĞIRSAKLARIN ÖNEMİ

Gastrointestinal sistem sadece gıdalardan alınan besinleri hazmetmek ve vücuda emmekle kalmaz, vücudun en aktif organlarından biridir ve çoğunlukla bilinmediği kadar fazla ve önemli görevleri vardır. 

İNTESTİNAL FLORA

 Bağırsak florası aşırı yoğunluk ve farklılık özelliği taşımakta olup, aslen kolonda bulunur. Üretim feçesde gram başına yaklaşık 1000 bakteridir ve 400’den fazla farklı türden oluşur. Endojen bakterilerin büyük bir çoğunluğu tamamen anaerobiktir.  

EKOLOJİ

Bağırsak ekolojisi kalıcı ve geçici bakteri florası, (aerob ve anaerob olarak iki grupta incelenir) mayalar ve küfler olarak ele alınır. Ekolojiyi oluşturan bileşenlerin bağırsak sağlığı ve immun sistem üzerinde önemli etkileri vardır.

TEST İÇİN ÖN HAZIRLIK

FlorIn Scan SFS testi için numune kabulu yapılmadan önce testin doğru şekilde çalışılması ve sonuçların güvenliği açısından gerekli bazı hazırlıklar bulunmaktadır.

SONUÇLAR VE BULGULAR

Fizyolojik floranın kantitatif kültürünün amacı ve immünolojik ve inflamatuar göstergelerin saptanması. Endikasyonlar ve İnflamasyonlar ile ilgili detaylı bilgilendirme