Melisa-Metal Alerji Testi


Kronik enflamasyon kaynağı olarak bir başka genellikle tümüyle ihmal edilen kaynak da ağır metallerdir. Tümümüz bunlarla temas halinde olmamıza rağmen hepimiz metallere olumsuz reaksiyon göstermeyiz. Bazı kişilerin ağır metallere tolerans eşiği çok yüksek olmakla birlikte diğerleri eser miktarda metale bile reaksiyon gösterirler. Bunun sebebi nedir? Ağır metallerde her zaman konsantrasyona bağlı olmasına rağmen metal toksisitesi akla gelir. Bunun için aşılmaması gereken eşik değerler vardır. Bu sınırlar, metallerle temasta nörovejetatif sistemde hasar yaratacak metal zehirlenmesine yol açmayacak şekilde belirlenmişlerdir. Zehirsizlendirme kapasitesi normal sınırlar dahilindeki kişilerde bu konsantrasyonlarda toksik belirtiler ortaya çıkmaz.

Bu sınır değerler metallerin saf toksik etkileri için geçerlidir. Metallere karşı gelişebilecek immunolojik reaksiyonlar için geçerli değildirler. Burada ise immunolojik yanıt konsantrasyondan bağımsız olduğundan sınır değerlerin bir anlamı yoktur. Kişi bir metale karşı duyarlanmışsa, bu metalin çok küçük miktarları bile şikayetleri başlatabilir. Burada en yaygın bilinenler kontakt alerjilerdir. Bunlar deri üstünde görünür olduklarından nisbeten daha kolay teşhis edilebilirler.ancak sistemik reaksiyonlarda durum değişir. Bu durumda spesifik testler olmaksızın bir sınıflama zordur veya neredeyse mümkün değildir.yiyeceklerde olduğu gibi metallerle de şikayetlerimizle bunlar arasında bir ilişki kurmadan her zaman yakın temas içindeyizdir. Burada özellikle diş dolguları ve implantlar ön plandadırlar. Burada temas kalıcıdır ve bölgesel görünür şikayetlerin yanısıra deri şikayetleri uzak organlarda da ortaya çıkabilirler. Dil üstünde, diş etinde veya ağız boşluğunda beyaz plak oluşumu gibi ağız içinde görünür değişiklikler varsa, veya kronlu dişlerin üzerinde metalloz denilen esmer lekeler oluşmuşsa, diş metallerine karşı bir immunolojik reaksiyon kesindir. Ağızda metalik tat olması elektrolitik bir olayınişareti olup bir diş dolgusundaki değersiz bir metalin yavaş yavaş çözüldüğünü gösterir. Burada genellikle cıva salınması söz konusudur ve nörolojik ve diğer şikayetlerin gelişmesi tehlikesi vardır. Eğer aşı maddesine tiyomerosal katkısı yapılmışsa, aşılama sonrası da metal hassasiyeti sık gözlenen bir durumdur. Bu organik cıva genellikle ilk duyarlanmayı tetikler ve genellikle nörodermit veya otizm nedenidir. Özellikle bir gebe kadın , hamilelik sırasında bu tür aşı veya diş tedavisi yaptırmışsa , yenidoğan halihazırda duyarlanmış olarak dünyaya gelir ve bunun sonuçları ile savaşmak zorundadır. Ama ilaçlar da sıklıkla böyle bir kaynak oluştururlar: genellikle akla gelmeyen dolgu maddesi olarak bir çok ilaçta titanoksit bulunur: her ne kadar toksik zarar vermese de bir çok kişi titana karşı duyarlanmıştır. Birçok kozmetik ve diş macunu da titan içerir. Ayrıca sigara dumanı da cıva, nikel, kadmiyum, mangan için iyi bir kaynaktır. Birçok yayında kronik yorgunluk, otizm, ADHD, otoimmun hastalıklar, multipl skleroz v.b. arasındaki ilişki kanıtlanmıştır (1). Ve yalnız neden kanıtlanmakla kalmamış, metal uzaklaştırıldığında veya temas kesildiğinde hastalığın da iyileştiği gösterilmiştir. Prensipte kronik enflamasyon söz konusu olduğundan , besinler bölümünde bahsedilen metallerin neden olduğu aynı şikayetler geçerlidir. Bugüne dek teşhis çok zahmetli idi veya mümkün değildi. Şimdi ilk kez Türkiye'de kullanılan ve devrim yaratan MELISA testi (2) ile güvenilir şekilde ve kesin olarak hangi metalin duyarlanmaya neden olduğu ve hangi metalden kesinlikle uzak durulması gerektiği belirlenebilmektedir. Buna bağlı olarak bu metalin vücuttan uzaklaştırılması ve sonrasında da bir zehirsizlendirme kürü yapılması gerekebilir (3).

Ancak bu uygulama yalnızca bu konuda özel eğitim almış ve gerekli önlemleri uygulayabilecek deneyimli diş doktorlarına bırakılmalıdır. Aksi takdirde yüksek derecede bir entoksikasyon hesaba katılmalıdır ki, sonucunda şikayetlerin şiddetlenmesi söz konusudur. MELISA testi şu şekilde çalışır:
Hastanın kanı, tam olarak lenfositleri farklı metallerle temas ettirildikten sonra birkaç gün hücre kültüründe bekletilirler. Sonrasında hafıza hücrelerinin çoğalma hızı alınan timidin ile ölçülür. Bu patentli uygulama metal duyarlanmalarında en güvenilir yöntem olarak kendini göstermiştir.
(1) ( Sterzl I, Prochazkova J, Hrda P, Bartova J, Matucha P, Stejskal VD.
Mercury and nickel allergy: risk factors in fatigue and autoimmunity.
Neuro Endocrinol Lett. 1999;20(3-4):221-228)
(2) Valentine –Thon E. Schiwara HW: Validity of MELISA for metal sensitivity testing. Neuro Endocrinol Lett. 2003 Feb-Apr;24(1-2):57-64
(3)Yaqob A, Danersund A, Stejskal VD, Lindvall A, Hudecek R, Lindh U Metal-specific lymphocyte reacti vity is downregulated after dental metal replacement. Neuro Endocrinol Lett. 2006 Feb-Apr;27(1-2):189-97).