Kurumsal Yapı

Hastalıkların nedenlerini tespit etmek için klasik tanı ve tedavi yöntemleri her zaman etkili olmamakta ve bu nedenle bazı hastalar şikayetlerden uzun süre kurtulamamaktadır.

Hekimler bu durumu kabullenmemiş olsa da birçok zaman çaresiz kalmaktadır.

Immuno Tıbbi Tanı Laboratuarı; son gelişen teknolojiler ile yılların tecrübesini birleştirerek tanı ve tedavide yeni yaklaşımlara dikkat çekmektedir. "Entegratif Konseptler" olarak tanımlanan bu yaklaşımların amacı çaresiz kalınan vakaların sayılarını mümkün olduğunca azaltmaktır.

Bu yaklaşımın doğruluğu ve tutarlılığı Immuno'nun kısa sürede tanınmasına neden olmuş ve saygın kurumlar ile birlikte başlattığı önemli çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Immuno Tıbbi Tanı Laboratuarı; tıp fakülteleri, hastaneler, laboratuarlar ve birçok tıp ve sağlık uzmanının işbirliği ile Immuno bünyesinde uygulanan tanı ve tedavi yöntemlerini uygulamakta ve tanıtmaktadır.

Immuno'nun Avrupa’nın en saygın laboratuarlarından biri olan Laboratoires Reunis ile akredite olması ve ünlü bilim adamı Dr. Camille Lieners'in de desteği ile Immuno Türkiye'de ve kendi alanında her zaman yeniliklerin habercisi olacaktır.