Immuno ve Değişen Laboratuar Kavramı

Tedavide çağdaş, kişiye özel çözüm!

Tıpta en çok istenilen önleyicilik, en iyi tedavi şekli de erken teşhistir. Immuno Tıbbi Tanı Laboratuarı bu ilkelere bağlı olarak kurulmuştur ve standart testlerin dışında spesifik, kişiye özel yaklaşıma yönelik tanı yöntemlerini tıp uzmanlarının hizmetine sunmaktadır. Immuno’da uygulanmakta olan bu testler, önleyici hekimlik başta olmak üzere, immuno nutrisyon, barsak florası, genetik profiller ve anti-aging gibi konuları kapsamaktadır. Immuno hizmetinin önemli bir bölümü de test raporları ile birlikte ayrıntılı tedavi ve davranış tavsiyeleri vermesidir. Ayrıca yenilikçi ve entegratif konseptler konulu kapsamlı eğitim programları yerli ve yabancı uzmanlar tarafından düzenli olarak verilmektedir.

Immuno'nun getirdiği ayrıcalık, yeni tanı ve tedavi yöntemleriyle iyileşme sürecine girmesi geciken hastalıklarda, sağlık alanındaki uzmanlara tıptaki yeni gelişmeleri tanıtarak, hastalıkların tedavisinde sunulan olanakları genişletmektir.

Immuno geniş bilgi bankası, danışma hattı, gönderilerde sağladığı hizmet ve destek ile hasta ve uzmana en büyük kolaylığı uygulamaktadır.

Uluslararası profesyoneller ile çalışan Immuno, Türk tıbbına ve Türk halkına en iyi hizmeti sunmayı hedeflemektedir.

Saygılar sunar, sağlıklı günler dileriz.

ImuPro300 - Gıda Duyarlılığı Testi
Gıdalara karşı duyarlılık, kişilerde enflamasyona ve dolayısıyla kronik hastalıklara yol açabilir. ImuPro300 testi ile 266 spesifik gıdaya karşı oluşmuş duyarlılık tespit edilebilir, nedeni açık olmayan rahatsızlıkların izi sürülebilir ya da gelecekte de sağlıklı kalmanın beslenme açısından önlemi alınabilir.

     

SFS - Stool Flora Scan
Bağışıklık sisteminin % 8'i barsakta yerleşiktir. Bu nedenle barsak eko sistemini teşkil eden floranın genel sağlık açısından dengede olması çok önemlidir. Gastrointestinal sistem ile ilgili kronik hastalıklar ve barsak dışı tutulumların tanısında önemli rol oynayan parametreler SFS ile tespit edilmektedir.


Genetik Profiller
Kişiler genetik miraslarındaki küçük farklılıklar (polimorfizmler) nedeni ile bazı hastalıklara karşı daha yatkın ya da daha dirençli olabilirler. Immuno Laboratuarı tarafından sunulan genetik test profilleri ile kişinin spesifik riskleri incelenir ve alınması gereken önlemler ayrıntılı şekilde raporlanır.

IMMUNO'nun ayrıcalığı, standart tanı ve tedavi yöntemleriyle iyileşme sürecine girmesi geciken hastalıklarda, sağlık alanındaki uzmanlara tıptaki yeni gelişmeleri tanıtarak, hastalıkların tedavisinde sunulan olanakları genişletmektir. 
IMMUNO'da uygulanan testlerle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için Immuno Tıbbi Tanı Laboratuarı’na başvurabilirsiniz.