Genetik Profiller - FEMgen


Genetik yapı değiştirilemez. Fakat genetik yatkınlıklara uygun şekilde yaşam tarzını değiştirmek hastalıkların ortaya çıkmasında etkili olduğu bilimsel bir gerçektir. Bu şekilde alınabilecek önlemler ile bazı hastalıklardan korunabilir, yaşam kalitesi artırabilir ve ömür uzatılabilir. Kalp damar hastalıkları, felçler, diyabet, osteoporoz ve kanser gibi kompleks hastalıkların riski azaltılabilir.
Aşağıda bu konu ile ayrıntılı bilgiler bulacaksınız.

FEMgen Güvenli hormon replasman tedavisi
Menopoz nedir?

45 – 50 yaşları arasında kadında hormon dengesi değişir. Giderek daha az miktarda kadınlık hormonu üretilir. Bu da adet kanamasının kesilmesine yol açar. Bu olaya menopoz adı verilir. Bu sırada dişi metabolizmada sıcak basması, ter basması, sinirlilik, duygusal dalgalanmalar ve mukoza kuruluğunun eşlik ettiği az ya da çok belirgin değişiklikler ortaya çıkar. Aynı zamanda daha kuvvetli bir kemik yıkımının başladığı ve osteoporoz riskinin kuvvetle arttığı bir dönemdir. Bu noktadan itibaren kalp ve dolaşım sistemi şikayetleri de daha sık ortaya çıkar.
Hormon replasman tedavisi nedir?
Hormon replasman tedavisi, menopoz öncesindeki gibi dengeli bir hormon metabolizması sağlamak için yapılan girişimdir. Bu denge, hormon tabletleri alınarak, hormon jelleri sürülerek veya enjeksiyon yolu ile kurulabilir. Hormon replasman tedavisinin amacı, klimakterik şikayetlerin ve özellikle korkulan osteoporozun önüne geçmektir.
Hormon replasman tedavisinin riskleri
Hormon replasman tedavisi, bir anlamda doğal yaşlanma sürecine müdahaledir. Bu tedaviyle vücudun hormon dengesi genç bir kadınınkine benzetilir. Bireysel genetik faktörlere bağlı olarak bu durum, uygun olmayan dozlarda komplikasyonlara neden olabilir. Bunların arasında kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları, trombozlar ve meme kanseri riskindeki artış ön plandadır.
Bu riskler nasıl belirlenebilir?
Hormon replasman tedavisine başlayan her kadın bu komplikasyonları yaşamayacaktır. Kadınların böyle göreceli riske sahip olup olmadıkları, büyük ölçüde genetik mirasları ile ilgilidir ve önceden programlanmıştır. Diğer bir deyişle, kadınların hormonları vücutlarında nasıl kullanacakları önceden belirlenmiştir. Bu genetik bilgiler FEMgen ile öğrenilebilir ve böylece hormon replasman tedavisiyle ilgili bireysel risk ortaya konulabilir.
FEMgen nedir?
Her kadın bir bireydir ve bu şekilde ele alınmalıdır.
Genetik mirasına bağlı olarak her kadın hormonları bir miktar değişik kullanır, yani aynı terapötik etkiye ulaşmak için bazı kadınlarda diğerlerine göre daha yüksek doz hormon kullanımı gerekebilir. Yine bir kısım kadında bazı ilaçları hiç kullanmamak ve alternatif yöntemleri denemek veya tümüyle hormon replasman tedavisinden vazgeçmek gerekebilir. Bunlar için gereken bilgi genlerde mevcuttur.
FEMgen tam da bu genetik mirası belirleyen genetik bir test profilidir. FEMgen, örneğin östrojenlerin metabolize edilmesi sürecinde göreceli olarak meme kanseri riskini artıran zararlı maddelerin oluşup oluşmayacağı hakkında bilgi verir. FEMgen yardımı ile bir hastanın hormon replasman tedavisinden özellikle iyi faydalanıp faydalanmayacağı veya yan etki riskinin beklenen faydadan daha yüksek olup olmadığı söylenebilir. Risk / yarar oranını özellikle düşük tutmak amacı ile tam olarak her bir hasta için uygun hormon replasman tedavisi planlanabilir.
Hormon replasman tedavisi neden komplikasyonlara yol açabilir?
Organizma kendisine verilen hormonları değişik özelliklere sahip ara ürünlere dönüştürür. Kadının cinsellik hormonu olan östradiolde üç ana fraksiyon üretilir:
Kanserden ve kalp-damar hastalıklarından koruyan form,
Kemik yapıcı form
Mutajen ( kanser yapıcı) form.
Hangi formdan ne kadar üretileceği beslenmeye, yaşam biçimine ve daha çok da genetik mirasa bağlıdır. Hedef, FEMgen ile genetik yapıyı belirlemek ve uygun önlemler ile üç ara ürün arasında dengeyi sağlayarak yan etki riskini azaltmaktır. Öte yandan bazı kadınlarda yüksek tromboz eğilimi riski vardır. Bu yüzden hormon replasman tedavisine başlamadan önce tromboz riski tam olarak belirlenmelidir. Çeşitli pıhtılaşma testlerinin yanı sıra burada mutlaka bir gen testi de yapılmalıdır. Bu konu hakkında daha fazla bilgiyi THROMBOgen broşürümüzden okuyunuz.
FEMgen: Test
FEMgen ile östrojenlerin yıkımında önem taşıyan tüm enzim sistemleri test edilir. Hem vücudun östrojen üretimi, hem de bunların komple zehirlerden arındırılması bu teste dahildir. Aşağıda test edilen polimorfizmler listelenmiştir:
FEMgen: CYP17A1, CYP1A1, CYP3A4, CYP1B1, COMT, ER.

Kimler gen testi yaptırmalıdır?
Hormon replasman tedavisi görmeyi planlayan her kadın.
Bir kadında osteoporoz riski (OSTEOgen broşürümüze bakınız) yüksek ise ve bir hormon replasman tedavisi endike ise, FEMgen ile bu sırada yan etkilerin dikkate alınıp alınmayacağı, örneğin göreceli meme kanseri riskinin yüksek olup olmadığı söylenebilir. Bu test yardımı ile en yüksek faydayı sağlayabilmek için hangi ilacın hangi dozda verilmesi gerektiği de tespit edilebilir.
Bu test nasıl uygulanır?
FEMgen tümüyle ağrısızdır. Hasta laboratuarda bir kan veya tükürük örneği verir. Daha sonra test için önemli olan gen parçaları izole edilir ve karakterize edilir. Bu sırada başka saptamalar veya başka hastalıklara olan yatkınlık belirlenmez.
Test neyi ifade eder?
FEMgen testi, hedefe yönelik bir tedavi önerisinin temelini oluşturur, aynı zamanda doktorun yardımı ile bireysel bir tedavi yöntemi bulunmasına da yarar. FEMgen yardımı ile hormon replasman tedavisinin göreceli riski daha iyi tahmin edilebilir ve uygun tedavi şeklinin seçimi mümkün hale gelir. Beslenme biçiminin hedefe göre değiştirilmesi, uygun vücut hareketleri ve / veya vitamin takviyesi ile hormon replasman tedavisinin daha da iyi sonuç vermesi sağlanır.
FEMgen, uygun önlemlerle etkilenebilecek (azaltılabilecek) göreceli risk hakkında bilgi verir.
Hormon replasman tedavisi ile ilişkili diğer gen testleri:
TROMBOgen, artmış tromboz yatkınlığın belirlenmesi için.
OSTEOgen, artmış osteoporoz yatkınlığın belirlenmesi için.