SFS - Bağırsak Florası


Intestinal flora
Barsak florası aşırı yoğunluk ve farklılık özelliği taşımakta olup, aslen kolonda bulunur. Üretim feçesde gram başına yaklaşık 1012 bakteridir ve 400’den fazla farklı türden oluşur. Endojen bakterilerin büyük bir çoğunluğu tamamen anaerobiktir. Barsak florası, barsak epitelyumu ve barsakla bağlantılı lenf dokusuyla (GALT) yakın bir ilişki oluşturan gerçek bir ekosistemi temsil etmektedir. Barsak florası aynı zamanda farklı işlevsel faaliyetlere dahil olmakta, bazı besinlerin sindirimi ve emilimine müdahale etmektedir.
Çocuklar tüm yaşamları boyunca nispeten durağan kalacak, ancak beslenmeye bağlı olarak yüksek oranda bireyler arası değişkenlik gösterecek olan barsak florasını 1 ile 2 yaşları arasında kazanır.
İyi dengelenmiş bir fekal flora, barsak geçişinin düzenlenmesine katkıda bulunur ve potansiyel açıdan zararlı antijenlerin penetrasyonunu ve enterik patojenlerin çoğalmasını önler. Bu ekosistemin dengesi organik patolojiler (mukoza inflamasyonu) ya da fonksiyonel hepatik ve pankreatik rahatsızlıklar ve eksojen faktörlerle (kötü beslenme, immünbaskılama ve antibiyotik tedavisi) bozulabilir. Atipik bakteri kolonizasyonu ve barsak geçirgenliğinde artış barsak florasının bozulmasının sonuçlarıdır.

Özet olarak, fizyolojik floranın işlevleri şunlardır:

  • Mukoza ve barsak bağışıklığının gelişimine katkı
  • Patojenik maddeler yoluyla kolonizasyona direnç (bariyer)
  • Barsak mukozası metabolizmasının modülasyonu
  • B vitamini (B1, B2, B6, ve B12) ve K vitamini sentezleri.

Fekal flora çeşitliliğin çok olması nedeniyle, laboratuar araştırması amacıyla 400’den fazla bakterini türünün ekimini yapmak mümkün değildir. Ayrıca, floranın önemli bir kısmını ekim yapması ve tanımlaması zor anaerobik bakteriler oluşturmaktadır. Çok sayıda bakteri sadece küçük bir metabolik ve immünolojik rol oynadığından, rutin fizyolojik flora analizi, barsak ekosistemindeki işlevleri bilinen “ekilebilir” mikroplarla sınırlıdır.