Bize Ulaşın: 0 (212) 224 42 36-37

Adresimize Haritadan Ulaşın

Klinik Laboratuvar Testleri

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hepsi

1,25-Dihidroksivitamin D3
11-Deoksikortikosteron (DOC)
11-Deoksikortizol
17-Alfa-OH-Progesteron (direkt)
17-Alfa-OH-Progesteron (ekstraksiyonlu)
17-Hidroksikortikosteroidler
17-Hidroksipregnenolon
17-Ketosteroidler
2,5 Hekzandion
21-Deoksikortizol
25-Hidroksivitamin D
4p delesyonu
5 hidroksi triptofan
5-Cysteinyl-Dopa
5-Hidroksiindolasetik Asit
5p delesyonu
ACE (Angiotensin Converding Enzyme)
ACE (Angiotensin Converting Enzyme)
ACTH
Actinomyces termophilus IgG (RAST)
Açilkarnitin Profili
Adacık antikoru (ICA,islet cell antikoru)
Adeno virüs IgG, ELISA
Adeno virüs IgG, IFA
Adenovirus Antijeni
Adenovirus Antikoru
Adenovirus DNA (PCR)
Adenozin deaminaz
Adenozin Deaminaz (ADA)
Adenozin Deaminaz (ADA) BOS
Adenozin Deaminaz (ADA) Mayi
Adenozin deaminaz (hücre ayrımı dahil)
Adiponektin
Adrenalin (İdrar (24 saatlik) )
Adrenalin (İdrar)
Adrenalin (Plazma (EDTA) (Donmuş)
Adrenokortikotropik hormon (ACTH)
AFP (Alfa-Fetoprotein) (Amniotik sıvı )
AFP (Alfa-Fetoprotein) (Serum,Serum (Donmuş),Plazm
Akciğer kanseri – EGFR (ekzon 18, 19, 20, 21)
Akdeniz Anemisi (Beta Talasemi) (Tüm Gen)
Aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT)
Aktive pıhtılaşma zamanı (ACT)
Aktive Protein C Rezistansı
Akut Lösemi Paneli (kısıtlı) Tam Kan
Akut Lösemi Paneli (standart) Tam Kan
Alanin aminotransferaz (ALT) (SGPT)
Albumin
Albumin BOS
Albümin
Albümin, BOS
Aldolaz
Aldolaz
Aldosteron
Aldosteron İdrar (24 saatlik)
Aldostrron
Alfa Talasemi (Tüm Gen)
Alfa-1 Antitripsin
Alfa-1 Antitripsin Dışkı
Alfa-1 Antitripsin Genotipi
Alfa-1 Asit Glikoprotein
Alfa-1 Mikroglobulin
Alfa-2 Makroglobulin
Alfa-2 Makroglobulin İdrar
Alfa2-antiplasmin
Alfa-Galaktosidaz, lökosit
Alfa-HBDH
Alkalen .fosfataz (ALP)
Alkalen Fosfataz (ALP)
Alkalen fosfataz ısı rezistans testi
Alkalen fosfataz, izoenzim elektroforezi
Alkalen fosfataz, kemik spesifik
Alkol (etanol), serumda
ALP İzoenzimleri
ALP Plasenta İzoenzimi
Altın
Alüminyum
Alüminyum (AAS ile)
Alüminyum İdrar
Alveoler Bazal Membran Antikoru
AMA Alt Grupları
Amilaz
Amilaz (Alfa-Amilaz)
Amilaz (Alfa-Amilaz) İdrar
Amilaz (Alfa-Amilaz) İdrar,(24 saatlik)
Amilaz (Alfa-Amilaz) Mayi
Amilaz İzoenzimleri
Amilaz, pankreatik
Amino Asit Profili BOS
Amino Asit Profili İdrar
Amino Asit Profili Serum
Aminoasit profili, kalitatif
Aminoasit profili, kalitatif idrarda
Aminoasit profili, kantitatif (HPLC)
Aminoasit profili, kantitatif, idrarda (HPLC)
Aminoasit total
Aminolevülinik asit (ALA)
Amiodaron
Amip antijeni (bkz. Antijen arama, Dışkı)
Amip antikoru, IHA
Amisulprid
Amitriptilin
AML Sekonder Panel
Amobarbital
Amonyak
Amonyak
Amyloid A, serum (SAA)
ANA (bkz. Anti nükleer antikor tarama)
Anaerob Kültür
Anaerob, identifikasyon, kromatografik
Anaerob, identifikasyon, manuel
Anaerob, identifikasyon, otomatize
ANCA
ANCA (bkz. Anti nötrofil sitoplazmik)
Androstenedion
Androstenedion (ekstraksiyon)
Androstenodion
Angiotensin I (PRA)
Anjiotensin II
Anti A
Anti A-1 jel santrifugasyon
Anti aseltilkolin reseptörü (AChR)
Anti B
Anti CV-2
Anti delta (bkz. Anti HDV)
Anti deoksiribonükleoprotein
Anti D-jel santrifugasyon
Anti ds DNA, ELISA
Anti ds DNA, IFA
Anti ds DNA, immunoblot
Anti düz kas antikoru (ASMA)
Anti endomisium Ig A
Anti endomisium Ig G
Anti fosfatidilserin
Anti fosfolipid
Anti gliadin Ig A
Anti gliadin Ig G
Anti glomerul bazal membran
Anti HAV Ig G
Anti HAV Ig M
Anti HBc Ig G
Anti HBc Ig M
Anti Hbe
Anti HBs
Anti HCV
Anti HCV,doğrulama
Anti HDV
Anti HDV Ig M
Anti HEV
Anti HIV ½, doğrulama (p24 antijen içerir)
Anti HIV ½, ELISA
Anti HIV½, IFA
Anti İntrinsik Faktör (İntrinsik faktör antikoru)
Anti İntrinsik Faktör (İntrinsik faktör antikoru)
Anti Jo-1, ELISA/ immunoblot
Anti kalp kası antikoru
Anti kardiolipin Ig G
Anti kardiolipin Ig M
Anti LKM
Anti Lo (bkz. Anti SS-B)
Anti mitokondrial antikor
Anti mitokondrial antikor, tip M-2
Anti Nötrofil Sitoplazmik Antikor Profili (ANCA Pr
Anti nötrofil stoplazmik, c ANCA, PR3 ANCA
Anti nötrofil stoplazmik, p ANCA, MPO ANCA
Anti nötrofil stoplazmik, tarama (c-ANCA, p-ANCA)
Anti nükleer antikor (ANA) tarama, ELISA
Anti nükleer antikor (ANA) tarama, IFA
Anti nükleer antikor tarama, immunoblot
Anti nükleer antikor titre, IFA
Anti parietal hücre antikoru (APCA)
Anti PM-Scl
Anti retikülin antikor
Anti RNP, ELISA/ immunoblot
Anti Ro (bkz.Anti SS-A)
Anti Scl-70, ELISA/immunoblot
Anti sentromer antikoru
Anti skin antikor
Anti sperm antikoru (ASA), direkt (MAR testi)
Anti sperm antikoru (ASA), indirekt
Anti SS-A, ELISA/immunoblot (Anti Ro)
Anti SS-B, ELISA/immunoblot (Anti La)
Anti tiroglobulin
Anti-Adacık Hücre Antikoru (ICA)
Anti-Adrenal Korteks Antikoru
Antibiyogram (MIC)
Antibiyotik duyarlılık, disk difüzyon
Antibiyotik duyarlılık, E test (her biri)
Antibiyotik duyarlılık, fungal
Antibiyotik duyarlılık, MIC (her biri)
Antibiyotik duyarlılık, Mycobacterium tuberculosis
Antibiyotik duyarlılık, Mycobacterium tuberculosis
Anti-CCP
Anti-deoksiribonükleaz, antikor (Anti-DNAse B)
Antidiüretik hormon (ADH)
Anti-DNAse B
Anti-dsDNA (ELISA)
Anti-Düz Kas Antikoru (ASMA)
Anti-ENA Jo-1
Anti-ENA Rib. P-protein
Anti-ENA Scl 70
Anti-ENA Sm-Antijen
Anti-ENA SS-A (Ro)
Anti-ENA SS-B (La)
Anti-ENA U1-RNP
Anti-Endomisyum IgA Antikoru
Anti-Endomisyum IgG Antikoru
Anti-Faktör Xa (Heparin)
Anti-Fosfatidilserin IgG Antikoru
Anti-Fosfatidilserin IgM Antikoru
Anti-Fya jel santrifugasyon
Anti-Fyb jel santrifugasyon
Anti-GAD (Glutamik asit dekarboksilaz antikoru)
Anti-GAD Antikoru
Anti-Gliadin IgA Antikoru
Anti-Gliadin IgG Antikoru
Anti-Goblet Hücre Antikoru
Anti-H jel santrifugasyon
Anti-HAV IgM
Anti-HAV; IgG
Anti-HBc IgM
Anti-HBc; total
Anti-HBe; total
Anti-HBs
Anti-HCV (Antikor Doğrulama Testi)
Anti-HCV (IIIrd generation)
Anti-HDV
Anti-HEV IgG
Anti-HEV IgM
Anti-Histon Antikoru
Anti-İnsülin Antikoru (AIA)
Anti-İntrinsik Faktör Antikoru
Antijen arama, Boğaz (Strep A)
Antijen arama, BOS
Antijen arama, Dışkı (Adenovirüs, Rotavirüs, E, hi
Antijen arama, Diğer (Neisseria gonorrheae, Helico
Anti-Jka jel santrifugasyon
Anti-Jkb jel santrifugasyon
Anti-k jel santrifugasyon
Anti-k jel santrifugasyon, IA ile
Anti-Kardiyolipin IgG Antikoru
Anti-Kardiyolipin IgM Antikoru
Anti-Kell jel santrifugasyon
Anti-Kolon Epitel Antikoru
Anti-kpa jel santrifugasyon
Anti-kpb jel santrifugasyon
Anti-LC1 Antikoru
Anti-Leb jel santrifugasyon
Anti-Leyea jel santrifugasyon
Anti-Liver Membrane Antibody
Anti-LKM1 Antikoru
Anti-lua jel santrifugasyon
Anti-lub jel santrifugasyon
Anti-M jel santrifugasyon
Anti-M2 Antikoru
Anti-Mi-2 Antikoru IgG
Anti-Mikrozomal Antikor
Anti-Mitokondri Antikoru (AMA)
Anti-MPO Antikoru
Anti-MuSK Antikoru
Anti-Müllerien Hormon
Anti-Myelin Associated Glycoprotein (Anti-MAG) IgG
Anti-N jel santrifugasyon
Anti-Nöron Nükleus Antikoru (Anti-Hu)
Anti-Nöron Nükleus Antikoru (Anti-Hu)
Anti-Nöron Nükleus Antikoru (Anti-Ri)
Anti-Nöron Nükleus Antikoru (Anti-Ri)
Anti-Nötrofil Antikoru (IgG)
Antinükleer Antikor (ANA)
Antinükleer Antikor (ANA) (Mayi)
Anti-Oksidan Kapasite; total
Anti-Over Antikoru
Anti-P 1 jel santrifugasyon
Anti-Parotis Antikoru
Anti-Paryetal Hücre Antikoru
Antiplazmin, a-2
Anti-Proteinaz 3 Antikoru
Anti-Purkinje Hücre Antikoru (Anti-Yo)
Anti-Retikülin Antikoru
Anti-Ribozomal Antikor
Anti-S jel santrifugasyon
Anti-Saccaharomyces Cerevisiae Antikorları Ig A
Anti-Saccaharomyces Cerevisiae Antikorları Ig G
Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA Antikoru
Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG Antikoru
Anti-Sentromer Antikoru
Anti-SLA Antikoru
Anti-Sperm Antikoru
Anti-ssDNA
Anti-Streptokinaz
Anti-Testis Antikoru
Anti-Tiroglobulin Antikoru
Anti-Transglutaminaz IgA Antikoru
Anti-Transglutaminaz IgG Antikoru
Antitripsin a -1
Antitrombin III
Anti-Trombin III (AT III)
Anti-Trombosit Antikoru, bağlı
Anti-TSH Reseptör Antikor (TRAK)
APC Rezistans (APC-R)
Apolipoprotein (A, B) (her biri)
Apolipoprotein A1
Apolipoprotein B
Apolipoprotein E Genotipi
Apolipoprotein E, fenotip tayini
Apoptotik hücre oranı
Apoptozis (Annexin V)
aPTT
Aril sülfataz
Arilsülfataz A
Arilsülfataz A (İdrar)
Arsenik (AAS ile)
Arsenik (İdrar)
Arsenik (Kan,Tam Kan (EDTA))
Ascaris IgG Antikoru - Erişkin
Ascaris IgG Antikoru - Larva
Asetaminofen
Asetat
Asetilkolin Esteraz (AChE)
Asetilkolin Reseptör Antikoru
Asit Fosfataz
Asit fosfataz, prostatik
Asit fosfataz, total
Asit glukoprotein, a-1 (orosomukoid)
Askorbik asit (bkz. Vitamin C)
ASO (Anti-Streptolizin O)
ASO, kalitatif
ASO, kantitatif
Aspartat aminotransferaz (AST, SGOT)
Aspergillus Antikoru
Aspergillus fumigatus antikoru
Aspergillus fumigatus IgG (RAST)
Atrial natriüretik faktör
Bakır
Bakır (AAS ile)
Bakır (İdrar (24 saatlik),İdrar)
Bakır (kolorimetrik)
Bakteriyel identifikasyon, manuel
Bakteriyel identifikasyon, otomatize
Barbitüratlar
Barbitüratlar (İdrar)
Barbitürik asit ve türevleri
Bartonella henselae IgA Antikoru
Bartonella Henselae IgG
Bartonella henselae IgG Antikoru
Bartonella Henselae IgM
Bartonella henselae IgM Antikoru
BCR/ABL DNA analizi - t(real-time PCR ile)
B-cross laps
Bence Jones proteini, elektroforetik
Bence Jones proteini, tarama
Bence-Jones Proteini, kantitatif
Benzodiazepinler
Benzol
Beta Galaktosidaz, lökosit
Beta-2-Glikoprotein I IgG Antikoru
Beta-2-Glikoprotein I IgM Antikoru
Beta-2-Mikroglobulin
Beta-2-Mikroglobulin (İdrar, Mayi )
Beta-CrossLaps (Beta-CTx)
Beta-hCG
Beta-Karoten
Beta-NAG (N-Asetilglukozaminidaz)
B-Hücreli Lenfoma Paneli (Mayi)
B-Hücreli Lenfoma Paneli (Tam Kan )
Bikarbonat
Bilirubin
Bilurubin, direkt
Bilurubin, total
Biotinidaz aktivitesi, kalitatif
Biyotinidaz
Bizmut
Bizmut (AAS ile)
BK Virus DNA (PCR)
Bordetella parapertussis DNA
Bordetella pertussis DNA
Bordetella pertussis Ig G
Bordetella pertussis IgA
Bordetella pertussis IgG
Bordetella pertussis IgM
Borrelia burgdorferi DNA (BOS)
Borrelia burgdorferi DNA (İdrar)
Borrelia burgdorferi DNA (Mayi)
Borrelia burgdorferi DNA (Tam Kan )
Borrelia burgdorferi Ig G + IgM, tarama
Borrelia burgdorferi IgG (EIA)
Borrelia burgdorferi IgG (WB)
Borrelia burgdorferi IgG ASI
Borrelia burgdorferi IgM (EIA)
Borrelia burgdorferi IgM (WB)
Borrelia burgdorferi IgM ASI
BOS analizi
BOS protein elektroforezi
boş
boş
boş
boş
boş
boş
boş
Boyalı mikroskopik inceleme, Gram, metelin, mavisi
Boyalı mikroskopik inceleme, homojenizasyon-dekont
Boyalı mikroskopik inceleme, Plasmodium
Boyasız mikroskopik inceleme, basit, karanlık saha
Brain natriüretik faktör (pro BNP serum)
Brom
Brom (İdrar)
Brucella abortus IgG Antikoru
Brucella abortus IgM Antikoru
Brucella aglütinasyon, slide (Rose Bengal)
Brucella aglütinasyon, tüp (Coombs)
Brucella aglütinasyon, tüp (Wright)
Brucella Ig G ELISA
Brucella Ig M (2 ME ile)
Brucella Ig M ELISA
BTA-STAT Mesane Tümör Antijeni
BUN
BUN (İdrar)
Burkitt Lenfoma Paneli
Büyüme hormonu (GH)
C reaktif protein, Kalitatif
C reaktif protein, Kantitatif
C. pneumoniae IgA Antikoru
C1 inaktivatör (C1 esteraz inhibitörü) (C1q-estera
C1q-Esteraz İnhibitör Aktivitesi
C1q-Esteraz İnhibitör Miktarı
C2 Komleman miktarı
C2 Kompleman
C3 Kompleman (C3c)
C3 Nefritik Faktör
C4 Kompleman
CA 125
CA 125
CA 15-3
CA 15-3
CA 19-9
CA 19-9
CA 50
CA 50
CA 72-4
CA 72-4
cAMP
Campylobacter IgA Antikoru
Campylobacter IgG Antikoru
c-ANCA
Candida albicans IgA Antikoru
Candida albicans IgG Antikoru
Candida albicans IgM Antikoru
Candida Antijeni
CD10
CD103
CD117 (c-kit)
CD11c
CD13 (Myeloid)
CD138 (Plazma hücresi belirteci)
CD14 (Monosit,makrofaj)
CD15
CD16+56+
CD16+56+ (Doğal öldürücü Hücreler)
CD19 (B Lenfosit)
CD1a (Timosit,dendritik hücre)
CD2 (Erken T Lenfosit)
CD20 (B Lenfosit)
CD21 (B Lenfosit alt grubu,CR2)
CD22 (B Lenfosit)
CD23
CD24
CD25
CD3 (T Lenfosit)
CD33 (Myeloid)
CD34 ( Kök Hücre )
CD38 (Aktivasyon belirteci)
CD4 (T-Helper Lenfosit)
CD4/CD8
CD41 (Trombosit,megakaryosit)
CD42b
CD45 (Pan Lökosit belirteci)
CD4-CD8 (panele ilave edilen her bir parametre içi
CD5 (T ve B Lenfosit Alt Tip)
CD55/CD59, eritrositlerde
CD55/CD59, granülositlerde
CD56 (Natural Killer)
CD61 (Trombosit, Megakaryosit)
CD64 (Monosit, makrofaj, G-CSF ile aktive gran.)
CD7 (T Lenfosit, NK Hücre)
CD8 (T Supressor Lenfosit)
CDT (Carbohyd. Def.Transferrin)
CEA
Cerahat Kültürü
CH 50
CH-100
Chicken meat IgG (RAST)
Chlamydia antijeni, idrar
Chlamydia antijeni, üretra
Chlamydia pneumonia Ig G
Chlamydia pneumonia Ig M
Chlamydia pneumoniae DNA (PCR)
Chlamydia pneumoniae IgA Antikoru
Chlamydia pneumoniae IgG Antikoru
Chlamydia pneumoniae IgM Antikoru
Chlamydia psittaci IgG Antikoru
Chlamydia psittaci IgM Antikoru
Chlamydia trachomatis Antijeni
Chlamydia trachomatis DNA (PCR)
Chlamydia trachomatis Ig G, ELISA
Chlamydia trachomatis Ig G, IFA
Chlamydia trachomatis Ig M, ELISA
Chlamydia trachomatis Ig M, IFA
Chlamydia trachomatis IgA Antikoru
Chlamydia trachomatis IgG Antikoru
Chlamydia trachomatis IgM Antikoru
CIC (Circulating Immuncomplexes)
Civa
Civa (AAS)
Civa (ASS ile)
CK
CK izoenzimleri
CK-MB
Clostridium difficile toksin A, ELISA
Clostridium difficile toksin A, lateks,CARD
Clostridium Difficile Toxin A+B
Clostridium tetani Toxin Antikoru
CMV avidite
CMV DNA (PCR)
CMV DNA (PCR)
CMV Ig G ELISA
CMV Ig G IFA
CMV Ig M ELISA
CMV Ig M IFA
CMV IgG Antikoru
CMV IgG ASI
CMV IgG avidite
CMV IgM Antikoru
CMV pp65-antijen
Coombs, direkt
Coombs, indirekt
Coombs/enzim jel santrifügasyon
Coombs'lu Wright Testi
Coxiella burnetii (Q fever) Antikoru Faz I IgA
Coxiella burnetii (Q fever) Antikoru Faz I IgG
Coxiella burnetii (Q fever) Antikoru Faz II IgG
Coxiella burnetii (Q fever) Antikoru Faz II IgM
Coxsackie virus IgA Antikoru
Coxsackie virus IgG Antikoru
Coxsackie virus IgG Antikoru
Coxsackie virus IgM Antikoru
Coxsaki antikorları (her biri)
C-peptid
C-peptid
C-Reaktif Protein (CRP)
Croos links (bkz. Pridinolin)
Croos match
Cryptococcus neoformans Antijeni
C-Teloppeptid (Tip 1 Collogen)
Cyclic citrullinated peptid antikoru (anti-CCP) (A
Cyfra 21-1
Cyfra21-1
Cyptosporidium antijeni (bkz.antijen arama, dışkı)
Cytomegalovirus DNA (CMV DNA)
Cytomegalovirus IgG (Mikropartikül enzim immuno as
Cytomegalovirus IgM (Mikropartikül enzim immuno as
çinko
Çinko (AAS ile)
çinko (AAS)
Çinko (kolorimetrik)
çinko protoporfirin (ZnPP)
çizgili Kas Antikoru
çok Uzun Zincirli Yağ Asitleri
d1 Dermatophagoides pterony
d2 Dermatophagoides farinae
Dansite (Mayi)
D-Dimer
d-Dimer (kalitatif)
D-dimer (kantitatif)
Dehidroepiandrosteron (DHEA)
Dehidroepiandrosteron-sülfat (DHEA-S)
Delta-Aminolevülinik Asit
Demir
Demir
Demir (idrar)
Demir bağlama kapasitesi
Deng Virus IgG
Deng Virus IgM
Deoksikortikosteron, 11-
Deoksikortizol, 11-
Deoksipiridinolin
deoksipridinolin
Deri kazıntısında mantar arama
DHEA-S
Dışkı Direkt Mikroskopisi
Dışkıda Cryptosporidium arama
Dışkıda Gizli Kan
Dışkıda hazım
Dışkıda parazit, manuel (amip, giardia, parazit ar
Dışkıda selofan bant
Dışkıda Sindirim
Dışkıda yağ tayini (kalitatif)
Dışkıda yağ tayini (kantitatif)
Diazepam
Diazepam
Difenilhidantoin
Difteri Antikoru
Di-George/VCFS - Tupple1 (22q11)
Digitoksin
Digitoksin
Digoksin
Digoksin
Dihidroksivitamin D, 1, 25- (bkz. Vitamin D3)
Dihidrotestosteron
Dihidrotestosteron (DHT)
Dipropilasetik asit (bkz. Valproik asit)
Direkt Bilirubin
Direkt Coombs (Jel Santrifugasyon)
Direkt coombs Ig G subgrupları
Direkt coombs+kompleman jel santrifügasyonu
Direkt Mantar İncelemesi
Direkt Mikroskopik İnceleme
Direkt Tüberküloz İncelemesi
DNA hidridizasyon testleri (her biri)
Doku plazminojen aktivatör (TPA)
Doku transglutaminaz antikoru IgA
Doku transglutaminaz antikoru IgG
Donmuş normal plazma hazırlanması
Donmuş taze plazma hazırlanması
Dopamin
Dopamin (İdrar (24 saatlik))
Dopamin (İdrar)
Dopamin (Plazma)
Down S. I.Trimester Tarama Testi
Down Sendromu İkili Test (PAPP-A, free beta HCG) (
Down Sendromu üçlü tarama testi (beta HCG, alfa fe
Dörtlü Tarama Testi
Drug Abuse Tarama Testi (idrar)
EBV DNA (PCR)
EBV EA antikoru
EBV EBNA Ig G
EBV EBNA Ig M
EBV heterofil antikor (Paul Bunnell)
EBV monospot
EBV Profili
EBV VCA Ig G
EBV VCA Ig G, IFA
EBV VCA Ig M
EBV VCA Ig M, IFA
EBV-EBNA IgG Antikoru
EBV-VCA IgG Antikoru
EBV-VCA IgG Antikoru (BOS)
EBV-VCA IgM Antikoru
EBV-VCA IgM Antikoru (BOS)
Echinococcus antikoru (EIA)
Echinococcus granulosus Antikoru
Echinococcus granulosus IgG Antikoru
Echinococcus granulosus IgM Antikoru
EGFR
Ekinokok IgM
Ekinokok hemaglütinasyon (Kist hidatik hemaglütina
Ekinokok IgG
Ekstrakte edilebilir nükleer antijene karşı antiko
Elastaz
Elastaz (Dışkı )
ENA Profili (IB)
Endotelin-I
Entamoeba histolytica Antijeni
Entamoeba histolytica Antikoru
Entegre Down Sendromu Tarama Testi (Integrated Tes
Enterovirus IgA Antikoru
Enterovirus IgG Antikoru
Enterovirus IgG Antikoru (BOS )
Enterovirus IgM Antikoru
Eozinofil katyonik protein (ECP)
Eozinofil, total
Eozinofilik Katyonik Protein
Eozinofilik Katyonik Protein (Kordon kanı )
Epidermal Bazal Membran Antikoru
Epinefrin
Eritopoetin
Eritropoietin
Eritrosit direnci (bkz. Osmotik frajilite)
Eritrosit Osmotik Direnci
Eritrosit sayımı
Eritrosit sayısı
Eritrosit süspansiyon hazırlanması
Eritrosit yıkama
Estradiol (E2)
Estradiol (E2)
Estriol, serbest (E3)
Estrojen reseptör tayini
Estron (E1)
Estron (E1)
Ethanol (bkz. Alkol)
Ethosüksimid
Ethylglucuronide
Etil Alkol (İdrar)
Etil Alkol (Plazma)
Etosuksimid
Everolimus
Fagositik İndeks
Faktör B
Faktör D
Faktör I (fibrinojen)
Faktör II (protrombin)
Faktör II Aktivitesi
Faktör II Mutasyonu (G 20210 A)
Faktör IX (PTC veya Christmas)
Faktör IX Aktivitesi
Faktör V (proakselerin, labil faktör)
Faktör V Aktivitesi
Faktör V Leiden Mutasyonu (Q506)
Faktör VII (prokonvertin, stabil faktör)
Faktör VII Aktivitesi
Faktör VIII
Faktör VIII Aktivitesi
Faktör VIII ile ilişkili antijen
Faktör VIII inhibitörü
Faktör X (Stuart Faktör)
Faktör X Aktivitesi
Faktör XI (PTA)
Faktör XI Aktivitesi
Faktör XII (Hageman)
Faktör XII Aktivitesi
Faktör XIII
Faktör XIII
Fasciola hepatica Antikoru
Fenasetin
Fenilalanin (İdrar)
Fenilalanin (kantitatif)
Fenilalanin (Plazma)
Fenilketonüri Tarama Testi
Fenilketonüri taraması
Fenitoin (Difenilhidantoin)
fenitotin (bkz. difenilhidantoin)
Fenobarbital
Fenobarbital
Fenol
Ferritin
Ferritin
Fetal fibronektin (fFN)
Fetal hemoglobin (bkz. Hemoglobin elektroforezi)
Fetoprotein, a (AFP)
Fibloblast Growth Factor-23 (FGF-23)
Fibrin yıkım ürünleri
Fibrin Yıkım ürünleri (FDP)
Fibrinojen
Fibrinojen (bkz. Faktör I)
Fibronektin
Fibronektin
FibroTest/Actitest Paketi
Fitanik Asit
Flor
Florür
FMC-7 (B Lenfosit)
FMF (Familyal Akdeniz Ateşi ) Mutasyonu (~122 Muta
FMF (Familyal Akdeniz Ateşi ) Mutasyonu (50 Mutasy
FMF Mutasyonu (12 Mutasyon Analizi)
Folik Asit
Folik asit
Follikül stimülan hormon (FSH)
Fosfoetanolamin
Fosfoheksoz izomeraz
Fosfor
Fosfor
Fosfor (İdrar 24 saat)
Frajil X Sendromu DNA Analizi
Fruktoz
Fruktoz, semen
Fruktozamin
Fruktozamin
FSH
FT3, serbest T3, serbest triiyodotironin
FT4, serbest T4, serbest tiroksin
FTA-ABS Floresan treponemal antikor absorbsiyon
FTA-ABS IgG Antikoru
FTA-ABS IgM Antikoru
Funkal identifikasyon, manuel
Funkal identifikasyon, otomatize
Fusion Scan t(9;22)
Gabapentin
Gabapentin
Galaktoserebrosidaz, lökosit
Galaktoz
Galaktoz
Galaktoz 1 Fosfat Uridil Transferaz
Galaktoz-1-fosfat üridil transferaz
Gangliosid Profili
Gastrin
Gastrin
Gentamisin
GGT
GH
GIDA PANELİ 10'luk panel
GIDA PANELİ 20'lik panel
GIDA PANELİ 5'lik panel
GIDA PANELİ:f1 yumurta beyazı
GIDA PANELİ:f10 susam
GIDA PANELİ:F13 yer fıstığı
GIDA PANELİ:f14 soya fasülyesi
GIDA PANELİ:F16 ceviz
GIDA PANELİ:F17 fındık
GIDA PANELİ:f2 süt
GIDA PANELİ:f20 badem
GIDA PANELİ:f24 karides
GIDA PANELİ:f25 domates
GIDA PANELİ:f3 morino/ton balığı
GIDA PANELİ:f31 havuç
GIDA PANELİ:f35 patates
GIDA PANELİ:f4 buğday unu
GIDA PANELİ:f49 elma
GIDA PANELİ:f5 çavdar unu
GIDA PANELİ:f75 yumurta sarısı
GIDA PANELİ:f78 kazein
GIDA PANELİ:f85 kereviz
GIDA PANELİ:f95 şeftali
Giardia intestinalis Antijeni
Giardia lamblia Antikoru
Gizli kan, dışkı
Glomerüler Bazal Membran Antikoru
Glukagon
Glukagon
Glukohemoglobin (Hemoglobin A1c)
Glukoprotein (bkz. fruktozamin)
Glukoz ( Açlık Kan Şekeri )
Glukoz (BOS)
Glukoz (İdrar )
Glukoz (Plevra Sıvısı )
Glukoz (şeker, açlık, tokluk,,herbiri)
Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz
GLUKOZ TOLERANS TESTİ
Glukoz tolerans testi, oral/IV (5 kan örneği)
Glukoz-6 fosfat dehidrogenaz (G6PD) ; kantitatif
Glukozaminoglikan
Glukozidaz, a-1
Glutamat dehidrogenaz (GLDH)
Glutamat Dehidrogenaz (GLDH)
Glutamiltransferaz-y (GGT)
Glutatyon peroksidaz
Glutatyon Peroksidaz
Glutatyon Redüktaz
Glycophorin-A (Eritroid)
Gruber Widal Testi
Gruder Widal (Bkz. Salmonella grup aglütinasyon, h
H. influenzae Tip b IgG Antikoru
HAM Testi
Haptoglobin
Haptoglobin
HAV RNA (PCR)
HbA2 (kolon ile) (tam kan)
Hbe Ag
HBeAg
HBs Ag
HBs Ag, doğrulama
HBsAg
HBV DNA (Hibridizasyon)
HBV DNA (PCR)
HBV DNA, kantitatif (viral yük)
HCV Genotip Tetkiki (PCR)
HCV Genotiplendirme
HCV RNA
HCV RNA, kantitatif (viral yük)
HCV viral yük
HDL Kolesterol
HDL-kolestrol
HDV RNA
HDV RNA (PCR)
HE4
Hebatit B viral yük
Helicobacter dışkı antijeni (HpSA)
Helicobacter pylori Antijeni
Helicobacter pylori antikor tarama
Helicobacter pylori Ig A
Helicobacter pylori Ig G
Helicobacter pylori IgA Antikoru
Helicobacter pylori IgG Antikoru
Hemakromatozis Mutasyonu
Hematokrit
Hematokrit (Hct)
Hemoglobin
Hemoglobin
Hemoglobin (Hb)
Hemoglobin A1c
Hemoglobin A1C (bkz. Glukohemoglobin)
Hemoglobin A2
Hemoglobin elektroforezi
HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZİ Yöntem:Kapiller Elektrofo
Hemoglobin F
Hemogram
Hemokromatozis - H63ED ve C282Y
Hemosiderin
Heparin
Heparin Associated Antibodies (HAT)
Hepatit B viral DNA
Herpes simplex tip6-IgG serum
HEV RNA (PCR)
HGV RNA (PCR)
HHV 6 DNA (PCR)
HHV 6 IgG Antikoru
HHV 6 IgM Antikoru
HIV (1&2) Antikor/Antijen
Hidroksi butirik asit, ß-
Hidroksibütirat dehidrogenaz, a (HBDH)
Hidroksiindolasetik asit, 5-(HIAA)
Hidroksiprogesteron, 17-
Hidroksiprolin
Hippürik Asit
Histamin (İdrar (24 saatlik) (Donmuş))
Histamin (Plazma,Plazma (EDTA) (Donmuş),Plazma (ED
Histoplasma antikoru
Histoplasma capsulatum Antikoru
HLA A, B, C (Düşük moleküler çözünürlükte)
HLA B27 (FC)
HLA B27 (SSP-PCR)
HLA B5
HLA B51
HLA B52
HLA B7 (FC)
HLA B8
HLA DR (Aktivasyon belirteci)
HLA DR, DP, DQ (Düşük moleküler çözünürlükte)
HLA DR2
HLA DR3
HLA DR4
HLA-DR tiplemesi
HoloTC (Holotranskobalamin)
HOMA-IR İndeksi
Homogentisik Asit
Homogentisik asit (FeCI3 ile)
Homogentisik asit (İTK ile)
Homosistein
Homosistein
Homosistin
Homovanilik asit (HVA)
Homovanilik Asit (HVA)
Homovanilik Asit (HVA)
HPV DNA
HPV Genotiplendirme
HPV High Risk / Low Risk (Hib.)
HPV Tiplendirme (HPV DNA PCR)
hs-CRP
Hs-CRP
HSV DNA Tip 1&2 (PCR)
HSV DNA Tip 1&2 (PCR)
HSV tip 1 Ig G
HSV tip 1 Ig G, IFA
HSV tip 1 Ig M
HSV tip 1 Ig M, IFA
HSV Tip 1 IgG Antikoru
HSV Tip 1 IgM Antikoru
HSV Tip 1&2 IgG ASI
HSV tip 2 Ig G
HSV tip 2 Ig G, IFA
HSV tip 2 Ig M
HSV tip 2 Ig M,IFA
HSV Tip 2 IgG Antikoru
HSV Tip 2 IgM Antikoru
HTLV (1&2) Antikoru
Human Plasental Laktogen (HPL)
Human Plasental Laktojen (hPL)
Hücre sayısı (BOS)
Hücre sayısı (Mayi )
IA-2 (Tirozin Fosfataz) Antikoru
IFN-gama (Interferon-gamma)
Ig A
Ig D
Ig E
Ig G
Ig G alt gruplar (her biri)
Ig G indeksi
Ig M
IgA
IgA (BOS)
IgA subgrupları
IgA1
IgA2
IgD
IgE
IgE RAST Metamizol
IgE RAST Piroksikam
IGF BP-2
IGF BP-4
IGF BP-6
IGF-BP3
IGFBP-3
IgG (BOS )
IgG (Kordon kanı )
IgG (Serum,Serum (Donmuş),Plazma (Heparin),Serum (
IgG İndeksi
IgG1
IgG2
IgG3
IgG4
IgM
IgM (BOS )
II.Trimester Down Sendromu Dörtlü Tarama Testi
II.Trimester Down Sendromu üçlü Tarama Testi (CLIA
I-Kollajen Telopeptid (ICTP/CTx)
IL-1 Beta (Interleukin-1 Beta)
IL-10 (Interleukin-10)
IL-2 (Interleukin-2)
IL-6 (Interleukin-6)
IL-8 (Interleukin-8)
Imipramin
Imipramine
Influenza A IgA Antikoru
Influenza A IgG Antikoru
Influenza A+B Antijeni
Influenza B IgA Antikoru
Influenza B IgG Antikoru
İdrar Analizi
İdrar dansitesi (idrar)
İdrar tahlili (strip ve mikroskopi) (bilurubin, gl
İdrarda gebelik testi (bkz. Koryonik gonodotropin,
İdrarda redüktan madde (idrar)
İmmun kompleks; C1q, C1r, C1s, C4 bağlayıcı protei
İmmunelektroforez
İMMUNELEKTROFOREZ Yöntem:İmmunfiksasyon (IF)
İmmünelektroforez
İmmünfenotiplendirme
İmmünfiksasyon elektroforezi
İndirekt Coombs (Jel Santrifugasyon)
İnhalent allerjenler (phadıatop)
İnhibin A
İnhibin A
İnhibin B
İnhibin B
İnsülin
İnsülin
insülin (2 saat tokluk )
İnsülin antikoru
İnsülin Reseptör IgA Antikoru
İnsülin Reseptör IgG Antikoru
İnterleukin (1, 2, 6, 8, 10) (her biri)
İnterleukin 2 reseptör antikoru
İyonize Kalsiyum
İyot
İyot
İyot (İdrar )
İzoniazid
İzositrat dehidrogenaz
Jak-2 DNA analizi - V617F mutasyonu
Kabakulak (Mumps) Ig G
Kabakulak (Mumps) Ig G, IFA
Kabakulak (Mumps) Ig M
Kabakulak (Mumps) Ig M, IFA
Kadmiyum (AAS ile)
Kallman (KAL) Sendromu
Kalsitonin
Kalsitonin
Kalsiyum
Kalsiyum
Kalsiyum (BOS)
Kalsiyum (İdrar,24 saatlik)
Kalsiyum (İdrar,Mayi )
Kalsiyum, iyonize
Kan gazları, pH, pCO2, pO2, HCO3 (hesaplanmış O2 s
Kan Grubu
Kan grubu (ABO)+ Rh
Kan grubu (ABO)+ Rh (jel santrifügasyon)
Kan Kültürü
Kan pH
Kan sayımı (Hb, Hct, E, L)
Kan Sayımı 18 Parametre (Kan,Tam Kan (EDTA)
Kan sayımı, otomatize (en az 12 parametre)
Kan sayımı, otomatize (en az 18 parametre)
Kan yayması, periferik
Kanama zamanı
Kappa hafif zincir
Kappa Hafif Zincirleri
Kappa Hafif Zincirleri (İdrar,İdrar (24 saatlik) )
kappa+CD19+
Karbamazepin
Karbamazepin
Karbondioksit
Karbonhidrat deficient transferrin
Karbonmonoksit, (karboksihemoglobin)
Kardiyovasküler Risk Paneli (12 Mutasyon)
Karoten (ß-karoten)
Karsinoembriyojenik antijen (CEA)
Katekolaminler
Katekolaminler
Katekolaminler (İdrar (24 saatlik) )
Kemik İliğinden Kromozom Analizi
Kemotaktik İndeks
Ketoasitler
Ketoasitler (İdrar )
Keton cisimleri, idrar
Keton cisimleri, serum
Ketosteroidler, 17- (17-KS), total
Kızamık (rubeola) Ig G
Kızamık (rubeola) Ig G, IFA
Kızamık (rubeola) Ig M
Kızamık (rubeola) Ig M, IFA
Kinidin
Kinidin
Kinin
Kistik Fibrozis - ?F508 Mutasyonu
Kistik Fibrozis Mutasyonu (19 Mutasyon)
Kistik Fibrozis Mutasyonu (36 Mutasyon)
Kistik Fibrozis Mutasyonu (550 Mutasyon)
Klobazam
Klonazepam
Klor
Kloramfenikol
Klorpromazin
Klorür
Klorür (BOS )
Klorür (İdrar,İdrar (24 saatlik) )
Klozapin
Kobalt
Kobalt (AAS ile)
Kodein
Koenzim Q-10
Kolestrol, serum, total
Kolinesteraz
Kompleman C3, 4 (her biri)
Koproporfirin
Koproporfirin
Kortizol
Kortizol
Kortizol, serbest
Koryonik gonadotropin, idrar (Beta HCG)
Koryonik gonadotropin, ß subünitesi (ß-hCG)
Kreatin
Kreatin kinaz (CK),(CPK), total
Kreatin kinaz izoenzim elektroforezi
Kreatin kinaz-MB (CK-MB)
Kreatin kinaz-MB izoenzimi (CK-MB, mass)
Kreatinin
Kreatinin
Kreatinin (İdrar )
Kreatinin Klerens
Kreatinin Klirensi
Kriyofibrinojen
Kriyoglobülin
Krom
Krom (AAS ile)
Krom (AAS)
Kromogranin A
Kromozom Analizi
Ksiloz emilim testi
Kurşun
Kurşun (AAS ile)
Kurşun (İdrar (24 saatlik)
Kurşun, saç (AAS ile)
Kültür anaerob, kan, izolasyon, manuel
Kültür anaerob, kan, izolasyon, otomatize
Kültür anaerob, kateter, izolasyon
Kültür anaerob, vücut sıvıları, izolasyon
Kültür anaerob, yara, izolasyon
Kültür aerob, göz (konjonktiva), izolasyon
Kültür aerob, idrar, izolasyon
Kültür aerob, kan, izolasyon, manuel
Kültür aerob, kan, izolasyon,otomatize
Kültür aerob, kateter, izolasyon
Kültür aerob, kulak, izolasyon
Kültür aerob, üretral akıntı, izolasyon
Kültür aerob, vajen, izolasyon
Kültür aerob, vücut- eklem sıvıları, izolasyon
Kültür aerob, yara-pü, izolasyon
Kültür anaerob, anaerob, diğer
Kültür anaerob, bronkoalveoler lavaj, izolasyon
Kültür İncelemesi
Kültür, aerob, balgam, izolasyon
Kültür, aerob, boğaz, izolasyon
Kültür, aerob, BOS, izolasyon
Kültür, aerob, burun, izolasyon
Kültür, aerob, dışkı, izolasyon
Kültür, aerob, diğer (Beucella, Ureaplasma, Mycopl
Kültür, aerob, diğer (Beucella, Ureaplasma, Mycopl
Kültür, fungal, izolasyon
Kültür, mikobakteri, izolasyon, manuel
Kültür, mikobakteri, izolasyon, otomatize
Kültür,, parazit, izolasyon (Leishmania, Trichomon
Laktat
Laktat (BOS )
Laktat (Laktik asit)
Laktat dehidrogenaz (LD) , (LDH)
Laktat dehidrogenaz izoenzim elektroforezi
Laktat dehidrogenaz-1 izoenzimi
Lambda hafif zincir
Lambda Hafif Zincirleri
Lambda Hafif Zincirleri (İdrar,İdrar (24 saatlik)
lambda+CD19+
Lamotrigin
Lamotrigine
LDH
LDH (BOS )
LDH İzoenzimleri
LDL Alt Grupları (Lipoprotein Elektroforezi)
LDL Kolesterol
LDL-kolesterol
LE hücresi
Legionella pneumophilia Antijeni
Legionella pneumophilia Antikoru
Legiönella antijeni, CARD
Legiönella antijeni, ELISA
Legiönella antikoru, ELISA
Legiönella DFA
Leishmania hemaglütinasyon
Leishmania IgG Antikoru
Leishmania IgM Antikoru
Lenfoma paneli
Lenfoma Paneli (Standart)
Lenfosit Alt Grupları (FC)
Lenfosit subgrupları (immünfenotiplendirme)
Leptin
Leptin
Leptospira aglutinasyonu
Leptospira IgG Antikoru
Leptospira IgM Antikoru
Leptospira-Ab serum
Lesitin-sfingomiyelin oranı (l/s oranı) , amnion s
Levetiracetam
LH
Lidokain
Likopen
Lipaz
Lipaz
Lipaz (Materyal )
Lipoprotein (a)
Lipoprotein (lipid) elektroforezi
Lipoprotein Elektroforezi
Listeria grup aglütinasyon
Listeria monocytogenes Antikoru
Lityum
Lityum (AAS ile)
Lizozim
Lizozim
Lizozim (İdrar )
Lökosit Alkalen Fosfataz
Lökosit Formülü
Lökosit Sayısı
Lökozit alkalen fosfataz
Lökozit formülü (bkz. Kan yayması, periferik)
Lökozit sayımı
Lösemi paneli
Lösin aminopeptidaz (LAP)
Lösin Aminopeptidaz (LAP)
Lp (a)
Lupus antikoagulanları
Lupus Antikoagülanı (LA)
Lupus Eritematosus Hücresi
Luteinizan hormon (LH)
M. pneumoniae DNA (PCR)
M. pneumoniae IgG Antikoru
M. pneumoniae IgM Antikoru
M. tuberculosis DNA (PCR)
Magnezyum
Magnezyum
Magnezyum (İdrar )
Magnezyum, iyonize
Makroamilaz
Makroglobulin, a -2
Makroprolaktin
Makroprolaktin tarama testi
Malaria Antikoru
Malondialdehid (MDA)
Mangan (AAS ile)
Manganez
Manganez (İdrar )
Mantar Kültürü
Maya İdentifikasyonu
Measles IgG Antikoru
Measles IgG ASI
Measles IgM Antikoru
Melanin
Melatonin
Melatonin
Meme Kanseri - BRCA1 ve BRCA2 (tüm gen)
Metabolik Tarama Testi (Tandem MS)
Metabolik Tarama-Genişletilmiş Panel (Tandem MS yö
Metanefrin
Metanefrin (İdrar (24 saatlik) )
Metanefrin (İdrar )
Methemoglobin
Methemoglobin
Metil Malonik Asit
Metilmalonik Asit
Metotreksat
Metotreksat
Micropolyspora faeni IgG (RAST)
Mide suyu analizi (HCL-serbest, total asidite, pH)
Mikroalbumin
Mikroalbuminüri
Mikroalbuminüri
Mikroglobülin,ß-2
Miyelin basic protein, BOS
MLL-t(11q23)
Molipden (AAS ile)
Monotest (Heterofil Antikor)
MPO (Myeloperoxidase)
MTHFR Mutasyonu (A 1298 C)
MTHFR Mutasyonu (C 677 T)
Mukopolisakkaritler
Mukopolisakkaritler (her biri)
Mumps IgG Antikoru
Mumps IgG ASI
Mumps IgM Antikoru
Mycophenolat-Mofetil
Mycoplasma IgA Antikoru
Mycoplasma IgG Antikoru
Mycoplasma IgM Antikoru
Mycoplasma pneumoniae antikor tarama testi
Mycoplasma pneumoniae Ig G
Mycoplasma pneumoniae Ig M
Myelin Basic Protein Antikoru
Myelin-assoz Glykoprotein IgM Ak (MAG)
Myeloma Paneli
Myoglobin
Myoglobin
Myoglobin (İdrar )
N-Asetil beta-D glukozaminidaz(NAG)
N-Asetilnörominik Asit (NANA)
Nazal smear
Nazal Yayma
Neisseria gonorrhoeae Antikoru
Neisseria gonorrhoeae DNA (PCR)
Neonatal TSH
Neonatal TSH
Neopterin
Niacin
Nikel
Nikel (AAS ile)
Nitro Blue Tetrazolium (NBT)
Nitroblue tetrazolyum boyama testi
NMP 22 Nükleer mateiks protein
NMP22
Noradrenalin
Noradrenalin (İdrar (24 saatlik) )
Noradrenalin (İdrar )
Norepinefrin
Normetanefrin
Normetanefrin
Normetanefrin (İdrar (24 saatlik) )
Norovirus Antijeni
Nöron Nükleus Antikoru (Anti-Hu)
Nöron Nükleus Antikoru (Anti-Ri)
Nöron Nükleus Antikoru (Anti-Yo)
Nöron spesifik enolaz (NSE)
NSE
N-Telopeptidler (NTx)
NT-proBNP
NTx (N-Telopeptit)
Nükleotidaz 5-
Oksalat, idrar
Oksidatif Burst Testi
Okskarbazepin
Okzalat
Okzalat (İdrar,İdrar (24 saatlik) )
Oligoklonal Band Testi
Oligoklonal bant
Opsonizasyon Testi
Orak Hücre Anemisi (Sickle Cell Anemi)
Orak hücre testi (sickling)
Oraklaşma Testi
Organik Asit Profili
Organik asit profili
Organik Asit Profili (İdrar)
Ortam Kültürü
Osmolalite
Osmolalite
Osmolalite (İdrar,İdrar (24 saatlik))
Osmotik frajilite
Ostaz (BAP)
Osteokalsin
Osteokalsin, N-MID
p53 (17p13.1)
p53 Otoantikoru
p-ANCA
Pankreaktik elastaz 1, dışkı
Pankreaktik elastaz 1, serum
Pankreatik Amilaz
Panthotenic acid (Vitamin B5)
PAPP-A
Paracetamol
Parainfluenza 1 IgA Antikoru
Parainfluenza 1 IgG Antikoru
Parathormon, PTH, intakt (paratiroid hormonu)
Parazitolojik inceleme
Parvovirus B19 DNA (PCR)
Parvovirus B19 IgG Antikoru
Parvovirus B19 IgM Antikoru
Parvovirüs B 19 Ig G, ELISA
Parvovirüs B 19 Ig G, IFA
Parvovirüs B 19 Ig M, ELISA
Parvovirüs B 19 Ig M, IFA
PCA3 Skoru
PCR ile SARS etkeni
PEDİATRİK PANEL 10'luk panel
PEDİATRİK PANEL 20'lik panel
PEDİATRİK PANEL 5'lik panel
PEDİATRİK PANEL:d1 d.pteronyssinus ev akarı
PEDİATRİK PANEL:d2 d.farinae ev akarı
PEDİATRİK PANEL:e1 kedi epiteli
PEDİATRİK PANEL:e2 / e5 köpek epiteli
PEDİATRİK PANEL:e3 at epiteli
PEDİATRİK PANEL:f1 yumurta beyazı
PEDİATRİK PANEL:F13 yer fıstığı
PEDİATRİK PANEL:f14 soya fasülyesi
PEDİATRİK PANEL:F2 süt
PEDİATRİK PANEL:f3 morino/ton balığı
PEDİATRİK PANEL:f31 havuç
PEDİATRİK PANEL:f35 patates
PEDİATRİK PANEL:f4 buğday unu
PEDİATRİK PANEL:f49 elma
PEDİATRİK PANEL:f75 yumurta sarısı
PEDİATRİK PANEL:g6 çayır üçgülü poleni
PEDİATRİK PANEL:m2 küf mantarı-cladosp.herbarum
PEDİATRİK PANEL:m3 küf mantarı-asp.fumigatus
PEDİATRİK PANEL:t3 kayın ağacı poleni
PEDİATRİK PANEL:w6 adi pelin poleni
Periferik yayma (bkz. Kan yayması)
PH
pH
Phadiatop
Phadratop
Pıhtı lizis zamanı
Pıhtı retraksiyonu
Pıhtılaşma zamanı
Piridinolin
Piruvat
Piruvat (Plazma,Plazma (NaF) (Donmuş),Plazma (NaF)
Piruvat Kinaz (PK)
Pirüvat
Pirüvat kinaz
PLAC TEST:PLAC (Lp-PLAZ)
Plazmin
Plazminojen
Plazminojen
Plazminojen Aktivatör İnhibitör
Plazminojen Aktivatör İnhibitör 1 (PAI-1) 4G/5G Po
Plazminojen Aktivitesi
Pneumocystis carinii DNA (PCR)
Polio Virüs Antikoru
Porfirinler
Porfobilinojen
Porfobilinojen
Potasyum
Potasyum (BOS )
Potasyum (İdrar )
Potasyum (İdrar,İdrar (24 saatlik)
Potasyum Kanal Antikoru
Potasyum ttb
Prealbumin
Prealbumin (BOS )
Prealbümin
Pregnancy associated plasma protein A (PAPP-A)
Pregnandiol (İdrar (24 saatlik) )
Pregnantriol
Pridinolin
Pridoksin (bkz. Vitamin B6)
Primidon
Primidon
Progesteron
Progesteron
Proinsülin
Prokalsitonin
Prokollagen
Prokollajen Tip 1 N-terminal propeptid
Prokollajen-III-peptid
Prolaktin (PRL)
Prolaktin (PRL)
Prostat spesifik antijen (PSA serbest/total)
Prostat spesifik antijen (PSA)
Prostatik Asit Fosfataz (PAP)
Protein 14-3-3
Protein C Aktivitesi
Protein C Aktivitesi
Protein C, Antijen
Protein C-Antijen
PROTEİN ELEKTROFOREZİ Yöntem:Kapiller Elektroforez
Protein elketroforezi
Protein S aktivitesi
Protein S Aktivitesi
Protein S Antijen, Total
Protein S, antijen
Protein S100
Protein, idrar
Protein, total
Protoporfirin, eritrosit, kantitatif
Protrombin zamanı
Protrombin Zamanı (PT)
Pseudokolinesteraz
Psödokolinesteraz (her biri)
PTH (C-terminal)
PTH; intakt
PTH; intakt (Plazma )
PTH-rp
Pyridinium Crosslinks
Quantiferon-TB Gold
Rabies Antikoru
Redüktan Madde (Dışkı )
Redüktan Madde (İdrar )
Redüktan madde, dışkı
Renin
Retikülosit sayımı
Retikülosit Sayısı
Retinol Bağlayıcı Protein
Retinol Binding Protein (RBP)
RF, kalitatif
RF, kantitatif
Rh alt grupları CDE
Riboflavin (bkz. Bitamin B2)
Ristosetin kofaktör (Von Willebrand aktivitesi)
Rivalta
Romatoid faktör (RF)
Romatoid Faktör Alt Grupları
Rose Waaler testi
Rotavirus Antijeni
RSV Antijeni
RSV Antikoru
RSV DFA
RSV Ig G, ELISA
RSV Ig G, IFA
RSV Ig M, ELISA
RSV Ig M, IFA
Rubella (Kızamıkçık) Ig G
Rubella (Kızamıkçık) IgG, avidite
Rubella Ig M
Rubella IgG Antikoru
Rubella IgG ASI
Rubella IgG Avidite
Rubella IgM Antikoru
Rubella RNA (PCR)
Rubella RNA (PCR) (Kan,Tam Kan (EDTA)
Safra Asitleri
Safra asitleri, total
Salisilat
Salmonella grup aglütinasyon (her biri)
SCC Ag
SCC Antijeni
sCD146
Schistosoma Antikoru
Sedimentasyon
Sedimentasyon Hızı (ESR)
Seks hormonu bağlayıcı globülin (SHBG)
Selenyum
Selenyum
Selenyum (İdrar (24 saatlik)
Selenyum, eritrosit
Selenyum, eritrositlerde
Selofanbantlı Lam İncelemesi
Semende vital inceleme
Serbest Beta-hCG
Serbest Estriol (UE3)
Serbest Kappa Hafif Zincirleri
Serbest Kappa Hafif Zincirleri (İdrar,İdrar (24 sa
Serbest Kortizol
Serbest Lambda Hafif Zincirleri
Serbest Lambda Hafif Zincirleri (İdrar,İdrar (24 s
Serbest PSA
Serbest T3
Serbest T4
Serbest Testosteron
Serbest Yağ Asitleri (FFA)
Serotonin
Serotonin
Serotonin (İdrar (24 saatlik) (Donmuş)
Seruloplazmin
Serum amiloid A protein
Serüloplazmin
SGOT (AST)
SGPT (ALT)
SHBG
Sialik asit
Siklosporin
Siklosporin A
Sirolimus (Rapamisin)
Sistatin C
Sistatin C
Sistin
Sistin, kalitatif
Sistin, kantitatif
Sistin, kantitatif (İdrar (24 saatlik)
Sitogenetik FISH Interfaz t(9;22)
Sitrat
Sitrat (İdrar (24 saatlik)
Sitrat (İdrar )
Sodyum
Sodyum
Sodyum (BOS )
Sodyum (İdrar,İdrar (24 saatlik)
Soğuk aglutinasyon
Soğuk aglütinasyon
Soluble Transferrin Receptor
SOLUNUM PANELİ 10'luk panel
SOLUNUM PANELİ 20'lik panel
SOLUNUM PANELİ 5'lik panel
SOLUNUM PANELİ:d1 d.pteronyssinus ev akarı
SOLUNUM PANELİ:d2 d.farinae ev akarı
SOLUNUM PANELİ:e1 kedi epiteli
SOLUNUM PANELİ:e2 / e5 köpek epiteli
SOLUNUM PANELİ:e3 at epiteli
SOLUNUM PANELİ:e6 kobay epiteli
SOLUNUM PANELİ:e82 tavşan epiteli
SOLUNUM PANELİ:e84 sıçan epiteli
SOLUNUM PANELİ:g12 çavdar poleni
SOLUNUM PANELİ:g6 a çayır üçgülü poleni
SOLUNUM PANELİ:m1 küf mantarı-pen.notatum
SOLUNUM PANELİ:m2 küf mantarı-cladosp.herbarum
SOLUNUM PANELİ:m3 küf mantarı-asp.fumigatus
SOLUNUM PANELİ:m6 küf mantarı-alt.tenuis
SOLUNUM PANELİ:t2kızıl ağaç poleni
SOLUNUM PANELİ:t3 kayın ağacı poleni
SOLUNUM PANELİ:t4 fındık ağacı poleni
SOLUNUM PANELİ:t7 meşe ağacı poleni
SOLUNUM PANELİ:w6 adi pelin poleni
SOLUNUM PANELİ:w9 sinir otu poleni
Somatomedin C (IGF-1)
Somatomedin C (IGF-I)
Somatotropin (bkz. Büyüme hormonu)
Sorbitol dehidrogenenaz
Sperm hazırlama
Sperm HOS testi
Sperm mar testi (bkz. anti sperm, direkt)
Sperm yıkama
Sperm yıkama, hazırlama (Kanül ile)
Sperm yıkama, hazırlama (Kanülsüz)
Spermiogram, Kruger
Spermiyogram
Spermiyogram (Otomatize CASA yöntemi ile)
Spesifik IgE (her biri)
Spesifik IgE, miks allerjen(her biri)(G*1 Grass Mi
Spesifik IgG (her biri)
SpIgE c1 Penicilloyl G
SpIgE c2 Penicilloyl V
SpIgE c201 Asetilsalisilik asit
SpIgE c201 Cephalosporins
SpIgE c206 ACTH
SpIgE c207 Trimethoprim
SpIgE c213 Sulfonamides
SpIgE c5 Ampicillin
SpIgE c6 Amoxycillin
SpIgE c7 Cefaclor
SpIgE c70 Domuz İnsülini (Insulin Porcine)
SpIgE c71 Sığır İnsülini (Insulin Bovine)
SpIgE c73 İnsan İnsülini (Insulin Human)
SpIgE c76 Paracetamol
SpIgE d1 Dermatophagoides pteronyssinus
SpIgE d2 Dermatophagoides farinae
SpIgE d201 Blomia tropicalis
SpIgE d3 Dermatophagoides microceras
SpIgE d70 Acarus siro
SpIgE d71 Lepidoglypus destructor
SpIgE d72 Tyrophagus putrescentiae
SpIgE d73 Glycyphagus domesticus
SpIgE d74 Euroglyphus maynei
SpIgE e1 Kedi Epiteli ve Kepeği (Cat Epithelium an
SpIgE e201 Kanarya Tüyü (Canary Bird Feathers)
SpIgE e202 Ren Geyiği Epiteli (Reindeer Epithelium
SpIgE e203 Vizon Epiteli (Mink Epithelium)
SpIgE e204 Sığır Serum Albümini (BSA-Bovine Serum
SpIgE e205 At Serum Proteini (Horse Serum Proteins
SpIgE e206 Adatavşanı Serum Proteini (Rabbit Serum
SpIgE e208 çinçila Epiteli (Chinchillia Epithelium
SpIgE e209 Ak Tavşan Epiteli (Gerbil Epithelium)
SpIgE e210 Tilki Epiteli (Fox Epithelium)
SpIgE e211 Adatavşanı İdrarı Proteini (Rabbit Urin
SpIgE e212 Domuz İdrarı Proteini (Swine Urine Prot
SpIgE e213 Papağan Tüyü (Parrot Feathers)
SpIgE e214 İspinoz Tüyü (Finch Feathers)
SpIgE e215 Güvercin Tüyü (Pigeon Feathers)
SpIgE e216 Geyik Epiteli (Deer Epithelium)
SpIgE e217 Dağ Gelinciği (Ferret Epithelium)
SpIgE e3 At Kepeği (Horse Dander)
SpIgE e4 Sığır Kepeği (Cow Dander)
SpIgE e5 Köpek Kepeği (Dog Dander)
SpIgE e6 Hint Domuzu Epiteli (Guinea Pig Epitheliu
SpIgE e7 Güvercin Dışkısı (Pigeon Droppings)
SpIgE e70 Kaz Tüyü (Goose Feathers)
SpIgE e71 Fare Epiteli (Mouse Epithelium)
SpIgE e72 Fare İdrarı Proteini (Mouse Urine Protei
SpIgE e73 Sıçan Epiteli (Rat Epithelium)
SpIgE e74 Sıçan İdrarı Proteini (Rat Urine Protein
SpIgE e75 Sıçan Serumu Proteini (Rat Serum Protein
SpIgE e77 Muhabbet Kuşu Dışkısı (Budgerigar Droppi
SpIgE e78 Muhabbet Kuşu Tüyü (Budgerigar Feathers)
SpIgE e79 M.Kuşu Serum Proteini (Budgerigar Serum
SpIgE e80 Keçi Epiteli (Goat Epithelium)
SpIgE e81 Koyun Epiteli (Sheep Epithelium)
SpIgE e82 Adatavşanı Epiteli (Rabbit Epithelium)
SpIgE e83 Domuz Epiteli (Swine Epithelium)
SpIgE e84 Hamster Epiteli (Hamster Epithelium)
SpIgE e85 Tavuk Tüyü (Chicken Feathers)
SpIgE e86 ördek Tüyü (Duck Feathers)
SpIgE e88 Fare Serumu Proteini (Mouse Serum Protei
SpIgE e89 Hindi Tüyü (Turkey Feathers)
SpIgE ex1 Hayvan Epiteli Karışımı 1 (Animal Epider
SpIgE ex2 Hayvan Epiteli Karışımı 2 (Animal Epider
SpIgE ex70 Kemirgen Karışımı
SpIgE ex71 Tüy Karışımı 1 (Feather Mix 1)
SpIgE ex72 Kafes Kuşu Karışımı (Bird Cage Mix)
SpIgE ex73 Tüy Karışımı 2 (Feather Mix 2)
SpIgE f1 Yumurta Akı (Egg White)
SpIgE f10 öğütülmüş Susam (Sesam Seed)
SpIgE f11 Kara Buğday Unu (Buckwheat flour)
SpIgE f12 Bezelye (Pea)
SpIgE f13 Yer Fıstığı (Peanut)
SpIgE f14 Soya Fasulyesi (Soya Bean)
SpIgE f15 Kuru Fasulye (White Bean)
SpIgE f16 Ceviz (Pecan Nut)
SpIgE f17 Fındık (Hazel Nut)
SpIgE f18 Brezilya Cevizi (Brazil Nut)
SpIgE f2 İnek Sütü (Cow's Milk)
SpIgE f20 Badem (Almond)
SpIgE f202 Cashew Fıstığı (Cashew Nut)
SpIgE f203 Antep Fıstığı (Pistachio)
SpIgE f204 Alabalık (Trout)
SpIgE f205 Ringa Balığı (Herring)
SpIgE f206 Uskumru (Mackerel)
SpIgE f207 Venüs Midyesi (Clam)
SpIgE f208 Limon (Lemon)
SpIgE f209 Greyfrut (Grapefruit)
SpIgE f210 Ananas (Pineapple)
SpIgE f211 Böğürtlen (Blackberry)
SpIgE f212 Mantar (Mushroom)
SpIgE f213 Adatavşanı Eti (Rabbit Meat)
SpIgE f214 Ispanak (Spinach)
SpIgE f215 Göbek Salata (Lettuce)
SpIgE f216 Lahana (Cabbage)
SpIgE f217 Brüksel Lahanası (Brussel Sprouts)
SpIgE f218 Kırmızı Toz Biber (Paprika, Sweet Peppe
SpIgE f219 Rezene Tohumu (Fennel Seed)
SpIgE f220 Tarçın (Cinnamon)
SpIgE f221 Kahve (Coffee)
SpIgE f222 çay (Tea)
SpIgE f224 Haşhaş Tohumu (Poppy Seed)
SpIgE f225 Bal Kabağı (Pumpkin)
SpIgE f226 Kabak çekirdeği (Pumpkin Seed)
SpIgE f228 Süt Tozu (Milk Powder)
SpIgE f23 Yengeç (Crab)
SpIgE f231 Kaynatılmış Süt (Milk, Boiled)
SpIgE f232 Ovalbümin (Ovalbumin)
SpIgE f233 Ovomukoid (Ovomucoid)
SpIgE f234 Vanilya (Vanilla)
SpIgE f235 Mercimek (Lentil)
SpIgE f236 İnek Peynir Suyu (Cow's Whey)
SpIgE f237 Kayısı (Apricot)
SpIgE f24 Karides (Shrimp)
SpIgE f242 Kiraz (Cherry)
SpIgE f244 Salatalık (Cucumber)
SpIgE f245 Yumurta (Egg)
SpIgE f247 Bal (Honey)
SpIgE f25 Domates (Tomato)
SpIgE f253 çam Fıstığı (Pine Nut, Pignoles)
SpIgE f254 Dil (Pisi) Balığı (Plaice)
SpIgE f255 Erik (Plum)
SpIgE f256 Ceviz (Walnut)
SpIgE f258 Mürekkep Balığı, atlantik (Squid)
SpIgE f259 üzüm (Grape)
SpIgE f26 Domuz Eti (Pork Meat)
SpIgE f260 Brokoli (Broccoli)
SpIgE f261 Kuşkonmaz (Asparagus)
SpIgE f262 Patlıcan (Aubergine, Eggplant)
SpIgE f263 Yeşil Biber, toz (Green Pepper)
SpIgE f264 Yılan Balığı (Eel)
SpIgE f265 Kimyon (Caraway)
SpIgE f266 Küçük Hindistan Cevizi çiçeği (Mace)
SpIgE f267 Kakule (Cardamon)
SpIgE f268 Kuru Karanfil (Clove)
SpIgE f269 Fesleğen (Basil)
SpIgE f27 Sığır Eti (Beef Meat)
SpIgE f270 Zencefil (Ginger)
SpIgE f271 Anason (Anise)
SpIgE f272 Tarhun (Tarragon)
SpIgE f273 Kekik (Thyme)
SpIgE f274 Mercanköşk (Marjoran)
SpIgE f275 Yaban Kerevizi (Lovage)
SpIgE f276 Taze Rezene (Fennel, Fresh)
SpIgE f277 Dereotu (Dill)
SpIgE f278 Defne Yaprağı (Bay Leaf)
SpIgE f279 Chili Biberi (Chili Pepper)
SpIgE f280 Karabiber (Black Pepper)
SpIgE f281 Curry
SpIgE f283 Oregano
SpIgE f284 Hindi Eti (Turkey Meat)
SpIgE f286 Kısrak Sütü (Mare's Milk)
SpIgE f287 Mexica Fasulyesi (Red Kidney Bean)
SpIgE f288 Yaban Mersini (Blue Berry)
SpIgE f289 Hurma (Date)
SpIgE f290 İstiridye (Oyster)
SpIgE f291 Karnıbahar (Cauliflower)
SpIgE f292 Hint Armutu (Guava)
SpIgE f293 Papaya
SpIgE f295 Karambol (Yıldız Meyvesi ) (Carambola)
SpIgE f296 Keçi Boynuzu (Carobe)
SpIgE f297 Arap Zamkı (Gum Arabic)
SpIgE f298 Yabani Meyan Otu (Tragacanth)
SpIgE f299 Kestane (Sweet Chestnut)
SpIgE f3 Morina Balığı (Fish cod)
SpIgE f300 Keçi Sütü (Goat's Milk)
SpIgE f302 Mandalina (Mandarin-Clementine)
SpIgE f303 Büyük Dil Balığı (Halibut)
SpIgE f304 Dikenli İstakoz (Spiny Lobster)
SpIgE f308 Sardalya (Sardine)
SpIgE f309 Nohut (Chick Pea)
SpIgE f31 Havuç (Carrot)
SpIgE f312 Kılıç Balığı (Swordfish)
SpIgE f313 Hamsi (Anchovy)
SpIgE f314 Salyangoz (Snail)
SpIgE f315 Taze Fasulye (Green Bean)
SpIgE f325 Koyun Sütü (Sheep's Milk)
SpIgE f326 Koyun Peynir Suyu (Sheep Whey)
SpIgE f328 İncir (Fig)
SpIgE f329 Karpuz (Water-Melon)
SpIgE f33 Portakal (Orange)
SpIgE f331 Safran (Safron)
SpIgE f332 Nane (Peppermint)
SpIgE f342 Siyah Zeytin (Black olive, fresh)
SpIgE f344 Ada çayı
SpIgE f35 Patates (Potato)
SpIgE f36 Hindistan Cevizi (Coconut)
SpIgE f37 Kara Kabuk Midyesi (Blue Mussel)
SpIgE f4 Buğday Unu (Wheat Flour)
SpIgE f40 Ton Balığı (Tuna)
SpIgE f41 Somon (Salmon)
SpIgE f44 çilek (Strawberry)
SpIgE f45 Ekmek Mayası (Bread Yeast)
SpIgE f47 Sarmısak (Garlic)
SpIgE f48 Soğan (Onion)
SpIgE f49 Elma (Apple)
SpIgE f5 çavdar Unu (Rye Flour)
SpIgE f50 Kefal (Chub Mackerel)
SpIgE f51 Bambu Filizi (Bamboo Shoot)
SpIgE f54 Yer Elması (Sweet Potato)
SpIgE f55 Darı (Common Millet)
SpIgE f56 Konak Darısı (Foxtail Millet)
SpIgE f57 Buğday Darısı (Japanese Millet)
SpIgE f58 Mürekkep Balığı, pasifik (Pacific Squid)
SpIgE f59 Ahtopot (Octopus)
SpIgE f6 Arpa Unu (Barley Flour)
SpIgE f60 İstavrit (Jack Mackerel, Scad)
SpIgE f61 Sardalya, pasifik (Sardine, Pilchard)
SpIgE f7 Yulaf Unu (Oat Flour)
SpIge f74 Patlamış Mısır
SpIgE f75 Yumurta Sarısı (Egg Yolk)
SpIgE f76 Alfa-Laktalbümin (Alpha-Lactalbumin)
SpIgE f77 Beta-Laktoglobülin (Beta-Lactoglobulin)
SpIgE f78 Kasein (Casein)
SpIgE f79 Gluten (Gliadin)
SpIgE f8 Mısır Unu (Maize Flour)
SpIgE f80 İstakoz (Lobster)
SpIgE f81 çedar Peyniri (Cheese, Cheddar Type)
SpIgE f82 Küflü Peynir (Cheese, Mold Type)
SpIgE f83 Tavuk Eti (Chicken Meat)
SpIgE f84 Kiwi
SpIgE f85 Kereviz (Celery)
SpIgE f86 Maydanoz (Parsley)
SpIgE f87 Kavun (Melon)
SpIgE f88 Koyun Eti (Mutton Meat)
SpIgE f89 Hardal (Mustard)
SpIgE f9 Pirinç (Rice)
SpIgE f90 Malt
SpIgE f91 Mango
SpIgE f92 Muz (Banana)
SpIgE f93 Kakao (Cocoa)
SpIgE f94 Armut (Pear)
SpIgE f95 şeftali (Peach)
SpIgE f96 Avokado (Avocado)
SpIge Fc 91 Metamizol Dipyrone
SpIgE Fc110 Naproxen
SpIgE Fc208 Sulfometoksazol
SpIge Fc77 Piroxicam
SpIge Fc83 Procain
SpIge Fc86 Benzocain
SpIge Fc89 Bupivacain
SpIgE fx1 Fıstık çeşitleri (Nuts)
SpIgE fx10 Gıda Maddeleri (Et) Karışımı 4 (Food Mi
SpIgE fx11 Gıda Maddeleri Karışımı 5 (Food Mix 5)
SpIgE fx12 Gıda Maddeleri Karışımı 6 (Food Mix 6)
SpIgE fx13 Sebze Karışımı 1 (Vegetable Mix 1)
SpIgE fx14 Sebze Karışımı 2 (Vegetable Mix 2)
SpIgE fx15 Meyve Karışımı 1 (Fruit Mix 1)
SpIgE fx16 Meyve Karışımı 2 (Fruit Mix 2)
SpIgE fx17 Meyve Karışımı 3 (Fruit Mix 3)
SpIgE fx18 Gıda Maddeleri Karışımı 7 (Food Mix 7)
SpIgE fx2 Deniz Mahsülleri Karışımı (Seafoods)
SpIgE fx20 Gıda Maddeleri (Un) Karışımı 9 (Food Mi
SpIgE fx21 Meyve Karışımı 4 (Fruit Mix 4)
SpIgE fx3 Tahıl/Un (Cereals/Flours)
SpIgE fx5 çocuk Gıda Maddeleri Karışımı (Pediatric
SpIgE fx7 Gıda Maddeleri Karışımı 1 (Food mix 1) (
SpIgE fx70 Baharat Karışımı 1 (Spice Mix 1)
SpIgE fx71 Baharat Karışımı 2 (Spice Mix 2)
SpIgE fx72 Baharat Karışımı 3 (Spice Mix 3)
SpIgE fx8 Gıda Maddeleri Karışımı 2 (Food Mix 2)
SpIgE fx9 Gıda Maddeleri Karışımı 3 (Food Mix 3)
SpIgE g1 Tatlı ilkbahar otu (Kokulu Yonca) (Sweet
SpIgE g10 Darı (Johnson Grass)
SpIgE g11 Erişte Otu (Brome Grass)
SpIgE g12 çavdar (Cultivated Rye Grass)
SpIgE g13 Kadife çimi (Velvet Grass)
SpIgE g14 Yulaf (Cultivated Oat Grass)
SpIgE g15 Buğday (Cultivated Wheat Grass)
SpIgE g16 Tilki Kuyruğu Otu (Meadow Foxtail Grass)
SpIgE g17 Bahya çimeni (Bahia Grass)
SpIgE g2 Büyük Ayrık Otu (Bermuda Grass)
SpIgE g201 Arpa (Barley Grass)
SpIgE g202 Mısır (Maize Grass)
SpIgE g204 Yulaf Otu (False Oat Grass)
SpIgE g3 Domuz ayrığı (Parmak Otu) (Cocksfoot Gras
SpIgE g4 Güz çiğdemi (Meadow Fescue Grass)
SpIgE g5 Delice Otu (Rye Grass)
SpIgE g6 çayır Otu (Timothy Grass)
SpIgE g7 Hasır Otu (Common Reed Grass)
SpIgE g71 Yem Kaynaşı (Canary Grass)
SpIgE g8 Orman Salkımı (Meadow Grass)
SpIgE g9 Beyaz Ayrık Otu (Bentgrass)
SpIgE gx1 Otlar (Erken Açanlar) Grasses(Early flow
SpIgE gx2 Otlar (Grasses)
SpIgE gx3 Otlar (Grasses)
SpIgE gx4 Otlar (Geç Açanlar) Grasses(Late floweri
SpIgE h1 Greer Labs.,Inc
SpIgE h2 Hollister-Stier Labs.
SpIgE hx2 Ev Tozu Karışımı (House Dust Mix)
SpIgE i1 Balarısı Zehiri (Honey Bee Venom)
SpIgE i2 Eşekarısı Zehiri (White Faced Hornet Veno
SpIgE i202 Buğday Biti (Grain Weevil)
SpIgE i203 Akdeniz Un Güvesi (Mediterranean Flour
SpIgE i204 At Sineği (Horse Fly)
SpIgE i3 Yabanarısı Zehiri (Common Wasp/Yellow Jac
SpIgE i4 Sarıca Arı Zehiri (Paper Wasp Venom)
SpIgE i5 Sarı Yabanarısı (Yellow Hornet)
SpIgE i6 Hamam Böceği,Alman (Cockroach,German)
SpIgE i70 Ateş Karıncası (Fire Ant)
SpIgE i71 Sivri Sinek (Mosquito)
SpIgE i72 Sudan Sineği (Green Nimitti)
SpIgE i73 Kırmızı Sinek Kurtçuğu (Blood Worm)
SpIgE i75 Avrupa Yabanarısı Zehiri (European Horne
SpIgE i76 Tragoderma angustum
SpIgE i8 Güve (Moth)
SpIgE k201 Papain
SpIgE k202 Bromelin
SpIgE k203 Fosfolipaz (Phospholipase)
SpIgE k204 Maxatase
SpIgE k205 Alkalase
SpIgE k206 Savinase
SpIgE k208 Lysozyme
SpIgE k209 Hexahydrophtalic anhydrid
SpIgE k210 Maleic anhydrid
SpIgE k211 Methyltetrahydrophtalic anhydrid
SpIgE k70 Yeşil Kahve çekirdeği (Green Coffee Bean
SpIgE k71 Hint Yağı çekirdeği (Castor Bean)
SpIgE k72 İspagula (Ispaghula)
SpIgE k73 İpek Artıkları (Silk Waste)
SpIgE k74 Tabii İpek (Silk)
SpIgE k75 Isocyanate TDI
SpIgE k76 Isocyanate MDI
SpIgE k77 Isocyanate HDI
SpIgE k78 Ethylene Oxide
SpIgE k79 Phytalic Acid Anhydride
SpIgE k80 Formaldehyde / Formalin
SpIgE k81 Ficus spp.
SpIgE k82 Latex
SpIgE k83 Pamuk Tohumu (Cotton Seed)
SpIgE k84 Ayçiçeği Tohumu (Sunflower Seed)
SpIgE k85 Chloramin T
SpIgE k86 TMA (Trimetillic Anhydride)
SpIgE k87 Mantar Alfa-Amilaz'ı (Fungal Alpha-Amyla
SpIgE Lidocain/Xylocain
SpIgE m1 Penicillium notatum
SpIgE m10 Stemphylium botryosum
SpIgE m11 Rhizopus nigricans
SpIgE m12 Aureobasidium pullulans
SpIgE m13 Phoma betae
SpIgE m14 Epicoccum purpurascens
SpIgE m15 Thricoderma viride
SpIgE m16 Curvularia lunata
SpIgE m2 Cladosporium herbarum
SpIgE m201 Ustilago nuda
SpIgE m202 Cephalosporium acremonium
SpIgE m203 Trichosporon pullulans
SpIgE m204 Ulocladium chartarum
SpIgE m205 Thricopython rubrum
SpIgE m207 Aspergillus niger
SpIgE m208 Chaetomium globosum
SpIgE m209 Penicillium frequetans
SpIgE m3 Aspergillus fumigatus
SpIgE m4 Mucor racemosus
SpIgE m5 Candida albicans
SpIgE m6 Alternaria alternata (A. tenius)
SpIgE m7 Botrytis cinerea
SpIgE m70 Pityrosporum orbiculare
SpIgE m8 Helminthosporium halodes
SpIgE m9 Fusarium moniliforme
SpIgE mx2 Küf Mantarı Karışımı 2 (Mold Mix 2)
SpIgE o1 Pamuk (Cotton)
SpIgE o201 Tütün Yaprakları (Tobacco Leaf)
SpIgE o202 Balık Yemi; Artemia Salina (Artemia Sal
SpIgE o203 Balık Yemi Tetramin (Tetramin Fish Feed
SpIgE o207 Balık Yemi Daphnia (Daphinia Fish Feed)
SpIgE o70 Sperm Sıvısı (Seminal Fluid)
SpIgE p1 Ascaris
SpIgE p2 Echinococcus
SpIgE p4 Anisakis
SpIgE pax1 Hayvan Kepeği ve Tüyü (Animal Epidermal
SpIgE pax3 Polenler ve Küf Mantarları (Grass Polle
SpIgE pax4 Gıda Maddeleri üretimi Karışımı
SpIgE pax5 Kimyevi Maddeler
SpIgE pax6 Dezenfektan Maddeler (Disinfectauts)
SpIgE Sodyum Naproksen
SpIgE t1 Akçaağaç (Mapple Tree)
SpIgE t10 Ceviz Ağacı (Walnut Tree)
SpIgE t11 çınar (London Plane)
SpIgE t12 Söğüt Ağacı (Willow)
SpIgE t14 Kavak (Cottonwood)
SpIgE t15 Dişbudak (White Ash)
SpIgE t16 çam Ağacı (White Pine)
SpIgE t17 Sedir (Japanese Cedar)
SpIgE t18 Okaliptüs (Eucalyptus, Gum Tree)
SpIgE t19 Akasya (Acacia Longifolia)
SpIgE t2 Kızılağaç (Grey Alder)
SpIgE t20 Meskit (Prosopis Juliflora)
SpIgE t201 Ladin Ağacı (Spruce)
SpIgE t203 At Kestanesi (Horse Chestnut)
SpIgE t205 Mürver Ağacı (Elder)
SpIgE t206 Kestane (Chestnut Tree)
SpIgE t208 Ihlamur Ağacı (Linden)
SpIgE t209 Gürgen Ağacı (Horn Beam)
SpIgE t21 Melaluka Ağacı (Melaleuca Leucadendron)
SpIgE t23 Selvi Ağacı (Italian/Mediterranean Cypre
SpIgE t3 Huş Ağacı (Common Silver Birch)
SpIgE t4 Fındık Ağacı (Hazel)
SpIgE t5 Kayın Ağacı (American Beech)
SpIgE t6 Ardıç (Mountain Juniper)
SpIgE t7 Meşe (Oak)
SpIgE t70 Dut Ağacı (Mulberry Tree)
SpIgE t72 Hurma Ağacı (Queen Palm)
SpIgE t73 Fıstık çamı (Australian Pine)
SpIgE t8 Karaağaç (Elm)
SpIgE t9 Zeytin Ağacı (Olive Tree)
SpIgE tx1 Ağaç Karışımı (Tree Pollen Mix)
SpIgE tx10 Ağaç Karışımı (Tree Pollen Mix)
SpIgE tx2 Ağaç Karışımı (Tree Pollen Mix)
SpIgE tx4 Ağaç Karışımı (Tree Pollen Mix)
SpIgE tx5 Ağaç Karışımı (Tree Pollen Mix)
SpIgE tx6 Ağaç Karışımı (Tree Pollen Mix)
SpIgE tx7 Ağaç Karışımı (Tree Pollen Mix)
SpIgE tx9 Ağaç Karışımı (Tree Pollen Mix)
SpIgE u82 Yün (Sheep's Wool)
SpIgE w1 Kanarya Otu (Common Ragweed)
SpIgE w10 Kaz Ayağı Otu (Goosefoot)
SpIgE w11 Deve Dikeni (Saltwort)
SpIgE w12 Altın Başak (Golden Rod)
SpIgE w13 Pıtrak Dikeni (Cocklebur)
SpIgE w14 Kaba Kazayağı Otu (Common Pigweed)
SpIgE w15 Koyun Sarmaşığı (Scale)
SpIgE w17 Süpürge çiçeği (Firebush)
SpIgE w18 Kuzukulağı Otu (Sheep Sorrel)
SpIgE w19 Yapışkan çam Otu (Wall Pellitory)
SpIgE w2 Batı Ambrosia Otu (Western Ragweed)
SpIgE w20 Isırgan Otu (Nettle)
SpIgE w204 Ayçiçeği (Sunflower)
SpIgE w207 Acı Bakla (Lupin)
SpIgE w21 Sarmaşık (Wall Pellitory; Parietaria jud
SpIgE w22 Kasımpatı (Chrysantheme)
SpIgE w28 Gül (Rose)
SpIgE w3 Amerikan Nezle Otu (Giant Ragweed)
SpIgE w30 Lale (Tulpe)
SpIgE w4 Sahte Ambrosia Otu (False Ragweed)
SpIgE w40 Sümbül (Hyazinthe,blau)
SpIgE w5 Pelin Otu (Wormwood)
SpIgE w6 Misk Otu (Mugwort)
SpIgE w7 çayır Papatyası (Marguerite)
SpIgE w8 Aslandişi (Karahindiba) (Dandelion)
SpIgE w9 Dar Yapraklı Sinir Otu (Plantain)
SpIgE wx1 Yabani Ot/çiçek Karışımı 1 (Weed Pollen/
SpIgE wx3 Yabani Ot/çiçek Karışımı 3 (Weed Pollen/
SpIgE wx5 Yabani Ot/çiçek Karışımı 4 (Weed Pollen/
SpIgE wx6 Yabani Ot/çiçek Karışımı 6 (Weed Pollen/
SpIgG Ff79 Gluten/Gliadin (RAST)
SpIgG Gd1 Dermatophagoides pteronyssinus
SpIgG Gd2 Dermatophagoides farinae
SpIgG Ge77 Muhabbet Kuşu Dışkısı (RAST)
SpIgG Ge78 Muhabbet Kuşu Tüyü (RAST)
SpIgG Ge79 Muhabbet Kuşu Serumu Proteini (RAST)
SpIgG Gf1 Yumurta Akı (Egg White)
SpIgG Gf2 İnek Sütü (Cow's Milk)
SpIgG Gf77 Beta Lactoglobulin
SpIgG Gf78 Kasein
SpIgG Gm2 Cladosporium herbarum
SpIgG Gm22 Micropolyspora faeni
SpIgG Gm23 Thermoactinomyces vulgas
SpIgG Gm25 Aspergillus versicolor
SpIgG Gm26 Cladosporium cladosporioides
SpIgG Gm27 Penicillium spp.
SpIgG Gm3 Aspergillus fumigatus
SpIgG Gm5 Candida albicans
SpIgG Gm6 Alternaria alternata (A. tenius)
SpIgG4 Horozibiği (Amaranth)
SpIgG4 Karabuğday (Buckwheat)
Spinal Musküler Atrofi - SMN1&SMN2
Sterkobilinojen, dışkı
Stoplazmik Antikor (Anti Sm)
Streptococcus pneumoniae IgG Antikoru
Streptococcus pyogenes Antijeni
Sulthiame
Sükroz hemoliz testi
Sülfat
Süperoksit Dismutaz (SOD)
Swap testi (bkz. Antijen arama, Boğaz)
Şeker, kromotografik
T eicoplanine
T eofilin
T Hücre Alt Grupları I
T Hücre Alt Grupları II
T Hücreli Lenfoma Paneli
T oluen
T opiramat
T3 (Triiyodotironin)
T4 (Tiroksin)
Tacrolimus kan düzeyleri ölçümü
Takrolimus (FK 506)
Talyum
Taş Analizi, safra yolları
Taş Analizi, üriner sistem
Taş analizi, üriner sistem
TCA
TCE (Triklor etilen)
TCR-alfa-beta
TdT (Terminal deoksitidil transferase)
Teofilin
Ter testi
Testosteron, serbest
Testosteron, total
Thiopurinmethyltransferase (TPMT)
Tiamin (bkz. Vitamin B1)
Tiroglobulin (hTG)
Tiroglobulin (Tg)
Tiroid mikrozomal antikor (anti-M)
Tiroid peroksidaz antikorları (anti-TPO)
Tiroid Peroksidaz Antikoru
Tiroid stimulan hormon (TSH)
Tiroksin (T4)
Tiroksin Bağlayıcı Globulin
Tiroksin bağlayıcı globülin (TBG)
Tissue Polypeptid Antigen (TPA)
TNF-alfa
Tobramisin
Tokoferol, a (bkz. vitamin E)
Toksoplasma avidite
Toksoplasma hemaglütinasyon
Toksoplasma Ig A
Toksoplasma Ig G
Toksoplasma Ig M
Total B Lenfosit (CD19)
Total Bilirubin (Mayi )
Total Bilirubin (Yeni Doğan Bilirubini)
Total Demir Bağlama Kapasitesi
Total Kolesterol
Total Lipid
Total Porfirin (İdrar (24 saatlik)
Total Porfirin (Plazma )
Total Porfirin, eritrositlerde
Total Protein
Total Protein (BOS )
Total Protein (İdrar (24 saatlik)
Total Protein (İdrar )
Total PSA
Total T Lenfosit (CD3)
Total Testosteron
Toxocara canis Antikoru
Toxocara canis antikoru
Toxoplasma gondii DNA (PCR) (Amniotik sıvı )
Toxoplasma gondii DNA (PCR) (Kan,Tam Kan (EDTA)
Toxoplasma gondii DNA (PCR) (Materyal )
Toxoplasma IgA Antikoru
Toxoplasma IgG Antikoru
Toxoplasma IgG ASI
Toxoplasma IgG Avidite İndeks
Toxoplasma IgM Antikoru
TPHA
Transferrin
Transferrin
Transferrin Satürasyonu
Transkortin (kortizol bağlayıcı globülin)
Treg Hücre Paneli
Treponema pallidum IgG Antikoru
Treponema pallidum IgM Antikoru
Treponema pallidum indirekt hemaglütinasyon
Trichinella spiralis IgG Antikoru
Trichinella spiralis IgM Antikoru
Trigliserit
Trigliserit
Triiyodotironin (T3)
Trikloroasetik Asit (TCA)
Trikloroetanol (TCE) (İdrar )
Trikloroetanol (TCE) (Kan,Tam Kan (EDTA)
Tripsin
Tripsin, dışkı
Triptaz
Trombin Zamanı
Trombin zamanı
Trombosit antikoru tam kan (Antitrombosit-ab)
Trombosit Crossmatch
Trombosit sayımı
Trombosit Sayısı
Troponin I, T (her biri)
Troponin T (TnT)
TSH
TSH reseptör antikoru
T-SPOT-TB kiti (Latent tüberküloz tanısı)
Tubuler Fosfor Reabsorbsiyonu (TRF) serum+idrar
Tüberküloz Kültürü (Löwenstein)
Tüberküloz Kültürü (MGIT Bactec)
Tüberküloz PCR
Tübüler Bazal Membran Antikoru
Tübüler Fosfor Reabsorbsiyonu
Tümör M2-PK
Ureaplasma-Mycoplasma Kültürü
Uzun Zincirli Yağ Asitleri
Üre
üre (İdrar,İdrar (24 saatlik) )
üre Klirensi
Üre nitrojeni, kan (BUN)
Üre nitrojeni, klirens (maksimal veya standart)
Ürik asit
Ürik asit
ürik Asit (İdrar (24 saatlik)
ürik Asit (İdrar )
Ürobilinojen
Üroporfirin
üroporfirin
Valproik Asit
Valprotik asit (dipropilasetik asit)
Vancomycin
Vanilmandelik Asit (VMA)
Vanilmandelik asit (VMA)
Vankomisin
Varicella zoster DNA (PCR)
Varicella zoster Ig G
Varicella zoster Ig M
Varicella zoster IgG Antikoru
Varicella zoster IgG ASI
Varicella zoster IgG, IFA
Varicella zoster IgM Antikoru
Varicella zoster IgM, IFA
Vasoaktif İntestinal Peptid (VIP)
Vasoaktif intestinal poliptid (VIP)
Vasopressin (ADH)
Vazopressin (bkz. Antidiüretik hormon, ADH)
VDRL
VDRL, kaltatif
VDRL, kantitatif
Venöz Bikarbonat (HCO3)
Viabilite (Canlılık ölçümü)
Vigabatrin
Viral Solunum Yolu Paneli (PCR)
Vitamin A
Vitamin A (retinol)
Vitamin B1
Vitamin B1 (tiamin)
Vitamin B12
Vitamin B12
Vitamin B2
Vitamin B2(riboflavin)
Vitamin B6
Vitamin B6 (pridoksin)
Vitamin C
Vitamin C
Vitamin D (25-OH)
Vitamin D2 (Ergokalsiferol)
Vitamin D3 (1, 25 (OH) 2)
Vitamin E
Vitamin E
Vitamin H (Biotin)
Vitamin H (Biotin)
Vitamin K
Vitamin K
Vitamin-PP (Nikotinamid)
VLDL Kolesterol
VLDL kolestrol
Von Willebrand faktör
von Willebrand Faktör Aktivitesi
von Willebrand Faktör Antijen
Warfarin (Kumadin) Duyarlılık Testi
Weil Felix
Weil Felix Reaksiyonu
Weinberg reaksiyonu
Widal (bkz. Salmonella grup aglütinasyonu)
William 7q 11,23 Delesyonu
Wright (bkz. Brucella aglütinasyon, tüp)
Wright Testi
Wright Testi (2-Merkaptoetanol)
Y Kromozomu Mikro Delesyon Analizi
Yağ absorbsiyonu
Yenidoğan metabolik tarama testi
Yersinia IgA Antikoru
Yersinia IgG Antikoru
Yüzey IgD
Yüzey IgG
Yüzey IgM
ZAP-70